Eerste Startdag vernieuwde VOF

17 maart 2022
Opties

De eerste Startdag van de vernieuwde Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) vond plaats op donderdag 17 maart in Zeist. De inhoud en opzet van de postacademische vervolgopleiding zijn aangepast aan de meest actuele thema’s binnen de farmaceutische zorg en de moderne didactische maatstaven. De vervolgopleiding draagt bij aan het op peil houden van voldoende gekwalificeerde openbaar apothekers en de kwaliteit van de openbare farmacie.

De eerste Startdag op 17 maart stond in het teken van de vernieuwde vervolgopleiding. Deze dag is een nieuw onderdeel van de opleiding en vormt het officiële aanvangsmoment hiervan. Een van de belangrijkste wijzigingen in de vervolgopleiding is de intensievere invulling van de driehoek apotheker in opleiding (aios) – opleider – opleidingsinstituut. Ook inhoudelijk is de opleiding aangepast. Hierbij is rekening gehouden met het geactualiseerde beroepscompetentieprofiel, de Professionele Standaard en de input van collega’s uit de praktijk.  

Steven Verhagen-Smits, voorzitter Wetenschappelijke Sectie Openbare farmacie (WSO): “De elementen van de vernieuwde opleiding hebben vooral betrekking op het borgen van een optimaal leerklimaat, ontwikkelingsgerichte en zelfsturende kennisvergaring, moderne didactische leeromgeving en het voor hun rol toerusten van alle bij de opleiding betrokken experts.” Binnen de VOF ontwikkelt de aios zich tot een kundige, mensgerichte, farmaceutisch specialist. De aios leert om als zelfstandig professional vanuit een academische basis, professionele kennis en een persoonlijke visie hoogwaardige farmaceutische zorg te leveren.

De KNMP voorziet met deze opleiding  in een landelijke opleidingsnoodzaak. “Wij hebben een goede en unieke vervolgopleiding doorontwikkeld”, stelt Steven Verhagen-Smits. “Daar komt bij dat – zeker met de erkenning van het specialisme openbaar apotheker – er mogelijkheden zijn om beter aan te sluiten op gelijkwaardige opleidingen in de zorg, in het bijzonder die van de huisartsen. Dit maakt ook samen leren en ontwikkelen mogelijk, wat verbeteringen brengt voor de gehele eerstelijnszorg.”

Startdag 17 maart 2022