Eénmalige uitkering cao Apotheken 2021-2024 en cao Apothekers in dienstverband 2022-2023

23 november 2022
Opties

In zowel de cao Apotheken 2021-2024 als de cao Apothekers 2022-2023 in dienstverband is een regeling getroffen omtrent een eenmalige uitkering. Deze zal in de maand december uitgekeerd worden aan werknemers die op 1 december 2022 onder één van deze cao's vallen.  

Werknemers die deel uitmaken van de cao Apotheken 2021-2024 ontvangen een uitkering van € 300 bruto gebaseerd op een 36-urige werkweek. Deze zal naar rato worden betaald indien een werknemer op 1 december 2022 een andere gemiddelde arbeidsomvang heeft. 

Voor de cao Apothekers in dienstverband 2022-2023 geldt dat werknemers een bedrag van € 500 bruto ontvangen, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Dit bedrag zal worden uitbetaald naar rato van het aantal uur per week en hoe lang iemand in dienst is.  

Over de uitkeringen zal geen vakantiegeld en pensioen worden opgebouwd.