DLB’s vanaf 8 november: Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

12 oktober 2022
Opties

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 8 november tot en met 1 december 2022. De DLB’s worden fysiek georganiseerd in de regio en zijn toegankelijk voor KNMP-leden. Het thema van de bijeenkomsten is Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s).

ATMP’s zijn geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën. Dit zijn innovatieve biologische producten, zoals somatische celtherapie, gentherapie en weefselmanipulatie. De komende jaren worden naar verwachting tientallen nieuwe ATMP’s toegelaten. Dit betekent dat ook apothekers, ongeacht waar zij werken, in toenemende mate te maken krijgen met patiënten die zo’n innovatieve behandeling ondergaan.

Tijdens de DLB’s vertellen experts:

  • wat ATMP’s nu eigenlijk zijn;
  • hoe ATMP’s werken;
  • hoe het zit met wet- en regelgeving;
  • en wat ATMP's in de toekomst voor de farmaceutische patiëntenzorg gaan betekenen.

Zoals gebruikelijk worden deelnemers ook bijgepraat over actualiteiten en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken. Tevens maakt de voorbereiding van de Algemene Vergadering (AV) deel uit van het programma.

Bekijk het volledige programma, de data, tijden en de wijze van aanmelden