DLB’s vanaf 17 mei: ‘Medicatie: veiligheid voorop!’

26 april 2022
Opties

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 17 mei tot en met 15 juni 2022. De DLB’s worden fysiek georganiseerd in de regio en zijn toegankelijk voor KNMP-leden. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Medicatie: veiligheid voorop!’.

Medicatieveiligheid is een thema dat alle apothekers met elkaar verbindt, waar zij ook werkzaam zijn. Er is aandacht voor de veiligheid van de geneesmiddelen alsook voor het veilig gebruik van de geneesmiddelen. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De keten die van belang is voor het veilig gebruik van een geneesmiddel (voorschrijven, ter hand stellen en toedienen).
  • Het melden van medicatie-incidenten. Deze worden geanalyseerd en de risico’s die daaruit naar voren komen worden teruggekoppeld aan het veld zodat collega’s van elkaar leren en incidenten kunnen worden voorkomen.
  • Veiligheid van opioïden/pijnstillers en breinstimulerende middelen.
  • Fake versus feiten – hoe ga je daarmee om als zorgverlener?
  • Patiënteninformatie over geneesmiddelgebruik en deelname aan het verkeer, en ervaringen van patiënten met medicatie-incidenten.

Het inhoudelijke programma wordt georganiseerd door de KNMP in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). KNMP-leden worden ook bijgepraat over actualiteiten en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken. Bovendien maakt de voorbereiding van de Algemene Vergadering (AV) onderdeel uit van het programma.

Bekijk het volledige programma, de data, tijden en wijze van aanmelden