Declaraties Oekraïense vluchtelingen met BSN na 1 augustus te verwerken in declaratiesysteem

19 juli 2022
Opties

Declaraties voor Oekraïense vluchtelingen met Burgerservicenummer (BSN) zijn na 1 augustus 2022 te verwerken in de declaratiesystemen. Apothekers kunnen de zorg die is geleverd vanaf die datum declareren via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO), indien de verzekerde wordt gevonden via de ‘controle op verzekeringsgegevens’ (COV) van VECOZO. De ontheemden met BSN zijn vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens.

Vanaf 1 juli 2022 wordt farmaceutische zorg aan ontheemden uit Oekraïne met BSN vergoed via de RMO. De Rijksoverheid adviseert de declaraties over zorg geleverd tussen 1 juli en 1 augustus 2022 op te sparen en ná 1 augustus in te sturen. Een eenmalige extra COV-check na 1 augustus direct voor de declaratie geeft uitsluitsel over de verzekeringsstatus van de Oekraïense vluchtelingen. De Uzovicode voor declaraties via de RMO is 3355 (gelijk aan de RMA). RMO-verzekerden zijn te herkennen aan het product 1020 RMO Basis.

Heeft een ontheemde geen BSN of is de ontheemde niet te vinden in de verzekeringsgegevens (COV)? Dan kunnen de kosten met Uzovicode 3356 gedeclareerd worden bij het CAK via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Voor het declareren bij het CAK hoeft géén melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. Farmaceutische zorg geleverd tussen 1 maart en 1 juli 2022 valt ook onder de regeling van CAK. Ook voor deze declaraties is geen meldnummer meer nodig.

Bekijk meer informatie over declareren via de RMO

Bekijk meer informatie over declareren bij het CAK