Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

17 november 2022
Opties

Het antivirale middel Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) wordt per dinsdag 15 november 2022 voor beperkte medische risicogroepen als bijlage 2-middel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De verstrekking van dit receptplichtig middel verloopt via de openbare apotheken. Dat heeft minister Kuipers (VWS) bekendgemaakt. Eerder sprak het Zorginstituut zich al positief uit over de meerwaarde van het vergoeden van het middel voor medische risicogroepen zoals beschreven in de Nederlandse richtlijnen van artsen.

Het antivirale middel is via groothandels beschikbaar. Per 1 december wordt Paxlovid opgenomen in de G-Standaard. Momenteel vindt overleg plaats tussen de KNMP, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland over de declaratieaspecten bij middelen die vóór 1 december ter hand zijn gesteld. Daarover wordt nader gecommuniceerd. Doordat het middel op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is geplaatst, gelden nadere voorwaarden aan de vergoeding van Paxlovid. Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar website een artsenformulier en apotheekinstructie gepubliceerd.

Indien Paxlovid voor 1 december 2022 wordt voorgeschreven en afgeleverd, kan het tijdelijk record Nirmatrelvir/Ritonav TB 150/100mg (ZI-nr: 17102073; HPK: 2993198; PRK: 214507) door apothekers worden gebruikt voor het medicatieoverzicht en de medicatiebewaking. Op dit tijdelijke ZI-nummer kan Paxlovid niet worden gedeclareerd.

Minister Kuipers heeft het antivirale middel op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering geplaatst. Vanuit het basispakket wordt het middel alleen vergoed voor mensen die vallen in een medische risicogroep zoals genoemd in richtlijn die door de Nederlandse beroepsgroepen (SWAB en de NHG) zijn opgesteld. Het gaat om mensen zonder antistoffen tegen corona die tegelijkertijd een verhoogd risico hebben door andere aspecten van hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening. Daarnaast betreft het mensen die een ernstige verminderde afweer hebben en die onder behandeling zijn bij een medisch specialist.

Sinds de uitbraak van het virus heeft de KNMP een dossier met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar over COVID-19. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de medische behandeling. Deze lijst met vragen en antwoorden over Paxlovid wordt nog aangevuld.