Charlotte Jacobs Instituut voor openbare farmacie gelanceerd

07 juni 2022
Opties

KNMP-voorzitter Aris Prins heeft op 7 juni het Charlotte Jacobs Instituut (CJI) gelanceerd. Dit feestelijke moment vond plaats tijdens de Invitational Conference in Kasteel Woerden ter gelegenheid van het 25–jarig jubileum van de opleiding tot openbaar apotheker. Het Charlotte Jacobs Instituut is het opleidingsinstituut van de KNMP voor de Vervolgopleiding Openbare Farmacie en de Opleiding tot Kaderapotheker.

logo charlotte jacobs instituut

Tijdens de lancering van het Charlotte Jacobs Instituut sprak KNMP-voorzitter Aris Prins over het belang van goed onderwijs in de openbare farmacie. Prins: “Als KNMP voelen wij nut, noodzaak en urgentie om het Charlotte Jacobs Instituut helder in de branche neer te zetten. Opdat we in de komende jaren samen met collega’s kundige professionals kunnen laten doorstromen naar belangrijke posities in de openbare farmacie.”

Met de lancering van het CJI levert de KNMP een stevige bijdrage aan de toekomst van de openbare farmacie. Interim-opleidingsdirecteur Olaf Tan: “De opleidingen van het CJI vormen de pijlers voor de kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie. Mede daarom is het instituut vernoemd naar Charlotte Jacobs, die als eerste vrouwelijke apotheker in Nederland een boegbeeld is binnen de farmacie.”

De Vervolgopleiding Openbare Farmacie is onlangs aan de hand van het beroepscompetentieprofiel voor openbaar apothekers herzien. De vernieuwde opleiding is farmaceutisch-inhoudelijk en gericht op meer algemene vaardigheden. Hierdoor is de openbaar apotheker in spe bestand tegen veranderingen en ontwikkelingen in de zorg, zoals rondom informatietechnologie en bedrijfsvoering. De komende jaren zal het instituut zich nog meer richten op kennisontwikkeling en bestaande samenwerkingsverbanden nauwer aanhalen, onder meer met de masteropleidingen, evenals andere kennis- en opleidingsinstellingen. 

Voor de Opleiding tot Kaderapotheker werkt het CJI nauw samen met het Jan van Es Instituut. Deze tweejarige opleiding stoomt openbaar apothekers klaar voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. In het najaar gaat deze opleiding voor de tweede keer van start. 
 

Lees het interview met Olaf Tan in PW
CJI lancering in kasteel Woerden