CBG levert advieslijst met geneesmiddelen waarbij wisselen niet wenselijk is

01 april 2021
Opties

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een advieslijst gepubliceerd van geneesmiddelen waarbij wisselen (om niet-medische redenen) onwenselijk is. Het ministerie van VWS en het zorgveld moeten nog bepalen welk vervolg hieraan wordt gegeven. Eerder heeft het ministerie geprobeerd om samen met veldpartijen uit de zorg afspraken te maken over verantwoord wisselen. Die onderhandelingen leidden niet tot een akkoord. Vervolgens kreeg het CBG de opdracht van het ministerie om een lijst van niet te wisselen geneesmiddelen op te stellen.

De advieslijst van het CBG maakt een onderscheid tussen enkel extramurale geneesmiddelen die oraal en/of via een hulpmiddel worden toegediend. Vervolgens zijn deze middelen ingedeeld naar ziekte of aandoening. Bij het selecteren van deze geneesmiddelen, waarbij wisselen dus om niet-medische redenen onwenselijk is, heeft het CBG onder meer beoordeeld of patiënten - door te wisselen -  in klinische problemen terecht kunnen komen. Daarbij is gebruikgemaakt van een classificatieysteem van de KNMP. Zo is gekeken naar wat er gebeurt als een patiënt per abuis een geneesmiddel dubbel inneemt, of veel te laat.

Een ‘niet-wissellijst’ zou in eerste instantie onderdeel worden van gezamenlijke afspraken tussen apothekers, patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het ministerie. Het ministerie van VWS zette daarvoor het traject ‘Verantwoord wisselen geneesmiddelen’ op. Over afspraken voor het verantwoord wisselen van geneesmiddelen kon begin 2020 geen akkoord worden bereikt. Partijen konden geen overeenstemming vinden over diverse onderdelen, waaronder over de verantwoording en de financiële gevolgen van van het niet-wisselen als gevolg van medische noodzaak.

Het ministerie moet nog bepalen welke vervolgstappen er worden genomen en op welke manier de lijst wordt ingezet. Demissionair minister De Jonge schrijft in een Kamerbrief dat ‘partijen hebben aangegeven bereid te zijn opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van nadere afspraken’.

Klik hier voor de lijst ‘Wisselen ongewenst’ van het CBG

Lees hier het persbericht van het CBG