CBG: Geen AstraZeneca-vaccin voor patiënten met systemisch capillair leksyndroom

30 juni 2021
Opties

Mensen met de zeer zeldzame ziekte systemisch capillair leksyndroom (SCLS) mogen niet gevaccineerd worden met het coronavaccin van AstraZeneca (Vaxzevria). Dat schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website. Er zijn zeer zeldzame gevallen van SCLS gemeld in de eerste dagen na vaccinatie. In sommige gevallen was er sprake van een bekende voorgeschiedenis van SCLS. Naast de voorgeschiedenis als contra-indicatie wordt ook de zeer zeldzame ziekte als bijwerking opgenomen in de productinformatie.

Het CBG adviseert zorgverleners om patiënten met een bekende voorgeschiedenis met SCLS niet te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Als iemand wel het AstraZeneca-vaccin heeft gehad, moet worden opgelet op symptomen van SCLS. Een snelle diagnose en behandeling is belangrijk bij SCLS. Meestal is een intensieve ondersteunende behandeling nodig.

SCLS is  een zeldzame ziekte waarbij vloeistof weglekt uit de haarvaten. Dit zorgt voor een lage bloeddruk en hypoalbuminemie. Patiënten kunnen zich presenteren met zwelling van vooral de armen en benen en duizeligheid. De schatting is dat er een ziektegeval optreedt op meer dan vijf miljoen prikken met het AstraZeneca-vaccin.

AstraZeneca heeft in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een brief over de contra-indicatie en de zeer zeldzame bijwerking gestuurd richting zorgverleners, waaronder ziekenhuisapothekers en openbare apothekers. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft AstraZeneca aanbevolen om de productinformatie van het vaccin aan te passen.

Lees het bericht van het CBG