CBG adviseert om behandeling met Xagrid (anagrelide) niet abrupt te stoppen

01 maart 2022
Opties

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners om de behandeling met Xagrid (anagrelide) niet abrupt te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat sommige patiënten stollingsproblemen krijgen na het plotseling stoppen van de behandeling. Dat kan volgens het CBG soms ernstig zijn, en bijvoorbeeld tot een herseninfarct leiden. Ziekenhuisapothekers zijn door de firma Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) hierover geïnformeerd.

In het geval van een onderbreking of stopzetting adviseert het CBG aan zorgverleners om regelmatig het aantal bloedplaatjes van de patiënt te controleren. Ook worden zorgverleners aanbevolen om bij patiënten aan te geven dat zij medische hulp moeten zoeken als er symptomen optreden. Het CBG adviseert om patiënten mee te geven hoe zij vroege tekenen van stollingsproblemen kunnen herkennen.

Lees meer op de website van het CGB

Bekijk de witte handbrief