Belgisch parlement stemt in met vaccinatiebevoegdheid voor apothekers

03 maart 2022
Opties

Het Belgisch parlement heeft ingestemd met een wetswijziging waardoor apothekers bevoegd worden om zelfstandig coronavaccinaties toe te dienen. Daardoor gaan zij in de toekomst een grotere rol spelen bij het fijnmazig vaccineren in de wijk. Met deze wetwijziging sluit België aan bij een groot aantal Europese buurlanden waar apothekers reeds vaccineren. Ook in onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dienen apothekers coronavaccins toe. In Nederland is eind vorig jaar een pilot succesvol afgerond.

Met een vaccinatiebevoegdheid voor apothekers wil de Belgische minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid) de toegankelijkheid van vaccinatiecampagnes verbeteren. Daarbij gaat België volop gebruikmaken van de bestaande zorgstructuur met apotheken in de wijk, dichtbij de patiënt. “Het is een kwestie van complementariteit aan de bestaande vaccinatie-kanalen”, aldus voorzitter Koen Straetmans van de Belgische Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Met de inzet van de apotheek als vaccinatielocatie wordt een hogere vaccinatiegraad nagestreefd. In omringende landen vaccineren apothekers sinds jaar en dag. Vorig jaar zijn in ‘t Verenigd Koninkrijk zo’n twintig miljoen vaccins in apotheken gezet.

Volgens KNMP-voorzitter Aris Prins liggen er in Nederland nog volop kansen. “De pilot in Friesland liet zien dat het fijnmazig vaccineren door apothekers de vaccinatiegraad daadwerkelijk verhoogt”, aldus Prins. Met het oog op mogelijke nieuwe vaccinatierondes ziet hij graag een bredere inzet van apothekers. “Het fijnmazig en doelgroepsgericht vaccineren past bij de rol van de apotheker als medicatiespecialist en laagdrempelige zorgverlener.”

Eerder heeft het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) aan het kabinet gevraagd om de voor- en tegenargumenten op een rij te zetten om de vaccinatiebevoegdheid van apothekers op te nemen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).  Momenteel beschikken veruit de meeste apothekers in West-Europa al over een zelfstandige vaccinatiebevoegdheid. In Nederland is het mogelijk om in opdracht en onder toezicht van een arts te vaccineren.

Lees meer bij de Algemene Pharmaceutische Bond (APB)