Baliekaart geeft inzicht in vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering 2024

23 november 2023
Opties

De KNMP maakt met een baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2024 vergoeden. Dit overzicht laat zien welke soorten farmaceutische zorg bij de lokale apotheek vergoed worden vanuit de basisverzekering. De baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen.

De eerste kolom is, in tegenstelling tot vorig jaar, geheel gevuld met rode kruizen. Dat betekent dat patiënten bij geen enkele verzekeraar meer de keuze hebben om een bepaald (merk)geneesmiddel te kunnen gebruiken. Dat komt door een recente uitspraak van de rechter, waardoor geen bijbetaling mogelijk is. DSW, Eucare en ONVZ gaan dan ook ieder hun eigen (preferentie)beleid invoeren per 2024.

Voor patiënten is het belangrijk dat zij de zorgpolissen voor 2024 goed bekijken. Dan kunnen patiënten hun polis namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun benodigde apotheekzorg.

Kosteloos bestellen

Leden kunnen de baliekaart kosteloos bestellen. Het gaat om een pakket van 50 stuks in A4-formaat en 3 stuks in A3-formaat. Ook stelt de KNMP een bijbehorende patiëntenbrief beschikbaar.

De baliekaart is een sterk vereenvoudigde weergave van uitgebreide polisvoorwaarden. Gedetailleerde informatie is te raadplegen op de website van de zorgverzekeraars. 

De KNMP biedt per 11 december 2023 een aangepaste versie aan van de baliekaart. De aanpassing betreft een korte uitleg bij de eerste kolom (zie *** op de baliekaart).

  • Baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering 2024.pdf Downloaden
  • Patiëntenbrief bij baliekaart vergoedingen apotheekzorg per zorgverzekering 2024.docx Downloaden