Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger

22 juli 2021
Opties

Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de beroepsvereniging op haar website. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat de toezichthouder geen signalen heeft van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De beroepsorganisatie verzamelt ervaringen om praktijkproblemen aan te kaarten, denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen.

Begin juli publiceerde de NZa haar bevindingen over de toegankelijkheid van apotheekzorg, contractering en de arbeidsmarkt. Dat onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een brief waarin cao-partijen de toezichthouder wijzen op de oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk. De zorgautoriteit schrijft in het rapport geen signalen te hebben van acute problemen in het borgen van de toegankelijkheid van apotheekzorg. Volgens de beroepsvereniging strookt dat beeld niet met de werkelijkheid. ‘Wij kennen de patiënt en zien wat er mis gaat door beleidsmaatregelen’ aldus Optima Farma. ‘Daarom laten wij van ons horen, met onze praktijkverhalen.’ Assistenten kunnen via de website van de beroepsvereniging ervaringen delen.

De beroepsvereniging meldt dat de NZa inmiddels contact heeft gezocht, en dat er constructief overleg wordt gevoerd. Eerder heeft ook de KNMP al in een consultatie aan de NZa laten weten zich niet te kunnen vinden in de conclusies van het rapport. Zo valt het de KNMP op dat de stijging van zorgzwaarte geen aandacht in het onderzoek krijgt, en dat de kosten van wettelijke verplichtingen als FMD, extra werk door geneesmiddelentekorten en meer administratieve lasten buiten beschouwing zijn gebleven.

Lees meer over de actiecampagne