Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

07 mei 2024
Opties

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier. 

In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar apothekers essentieel. Hiervoor heeft de KNMP een nieuwe werkgroep opgericht, genaamd ‘de werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier’.  

Het doel van deze werkgroep is om dit jaar een set kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die aansluit bij de nieuwe richtlijn. Hiermee wil de KNMP, via een landelijke indicatorenuitvraag in 2025, de aandacht van apothekers vestigen op de nieuwe richtlijn. En tegelijkertijd inzicht krijgen in wat apothekers nodig hebben voor een succesvolle implementatie. 

De werkgroep zal in het komend najaar drie keer bijeenkomen, waarvan één keer fysiek in Utrecht en twee keer online. Per vergadering gaat het om 1.5 uur vergaderen en ongeveer 1.5 uur voorbereidingstijd. Hiervoor stelt de KNMP een vergoeding beschikbaar.  

Apothekers die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Martina Teichert via m.teichert@knmp.nl of Jeltje Luinenburg via j.luinenburg@knmp.nl