AGM-bijeenkomst 3 april: Bespiegelingen op carrièrepaden in het zorgveld

14 maart 2024
Opties

De commissie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) houdt op woensdag 3 april 2024 een fysieke bijeenkomst over bespiegelingen op carrièrepaden in het zorgveld. De sessie vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur bij de KNMP en is enkel toegankelijk voor KNMP-leden.
 

Tijdens deze bijeenkomst geven apothekers een inkijk in hun carrièrepad en staan ze stil bij hun rol en ervaring als apotheker bij diverse organisaties, en welke rol deze organisaties spelen in het zorgveld. Apothekers oefenen hun professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Voorzitter AGM en KNMP-bestuurder Naomi Jessurun opent de bijeenkomst. Daarna volgen er een aantal presentaties van apothekers die vertellen over hun professionele rol en ervaring in het zorgveld.  

Deze bijeenkomst is ook in lijn met het visietraject ‘De Apotheker in 2040’. Hierin wordt de toekomst van het apothekersberoep verkend, evenals de uitdagingen en kansen die de komende decennia met zich meebrengen. Richard Jacobs, Teamleider Verenigingscoördinatie bij de KNMP zal het traject nader toelichten.

Alle KNMP-leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen, er zijn 70 plekken beschikbaar. Aanmelden kan tot en met 2 april. Er is ditmaal geen accreditatie aangevraagd.

Aanmelden voor de AGM-bijeenkomst