Advies SGLT-2-remmers bij verminderde nierfunctie wijzigt per 1 augustus 2022

28 juli 2022
Opties

Het advies om bij een verminderde nierfunctie het gebruik van SGLT-2-remmers te vermijden wijzigt per 1 augustus 2022 in de G-Standaard. Het nieuwe advies is dat diabetespatiënten met een verminderde nierfunctie een SGLT-2-remmer kunnen blijven gebruiken totdat zij starten met dialyseren. Dit heeft de werkgroep Verminderde nierfunctie en dialyse besloten naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.

Apothekers hoeven het gebruik van een SGLT-2-remmer niet meer te vermijden bij diabetespatiënten met een creatinineklaring kleiner dan 30 ml/min. Het advies om niet te starten met een SGLT-2-remmer bij deze klaring blijft gelden. Ook is een advies voor gebruik bij hartfalen en chronische nierschade toegevoegd voor dapagliflozine en empagliflozine, waarbij de klaringsgrenzen uit de productinformatie van deze geneesmiddelen zijn overgenomen. De werkgroep verwacht dat de klaringsgrenzen de komende jaren kunnen veranderen, omdat het gebied in ontwikkeling is.