Aanvraag opleidingssubsidie SectorplanPlus mogelijk vanaf 17 juni

06 juni 2024
Opties

Apotheekorganisaties kunnen vanaf 17 juni subsidie aanvragen vanuit de regeling SectorplanPlus voor opleidingsactiviteiten van apotheekmedewerkers. SectorplanPlus 2024-2025 is bedoeld voor nieuw te starten opleidingen in de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt deze subsidie beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. De aanvraagperiode loopt tot en met maandag 15 juli 2024.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers. Hieronder vallen scholingen voor alle medewerkers, waaronder de vervolgopleiding openbare farmacie en de basisopleiding voor opleiders. 

Samenwerkingsverband RegioPlus, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit subsidietraject, raadt zorgorganisaties aan om alvast te inventariseren hoeveel medewerkers in de periode van 19 augustus 2024 en 31 december 2025 een opleiding willen starten. Dat maakt het eenvoudiger om een goede aanvraag te doen. Uiterlijk 10 juni publiceert RegioPlus een Programma van Eisen. Op dinsdag 11 juni vindt er van 16.00 tot 17.00 uur een webinar plaats, waarin de aanvraagperiode wordt toegelicht. 

Lees meer over deze opleidingssubsidie