Aanspraak op liraglutide (Saxenda) per 1 juli 2022 gewijzigd

07 juli 2022
Opties

De aanspraak op liraglutide (Saxenda) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Hieraan is een bijlage 2 voorwaarde van Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) toegekend. Hiermee komt de inzet van liraglutide per 1 juli 2022 alleen voor vergoeding in aanmerking als een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling. Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZiNL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Deze aanpassing vindt plaats zodat de vergoeding beter aansluit bij de van kracht zijnde richtlijn: de Zorgstandaard Obesitas 2010. Er zijn nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden. Daarom wordt de inzet van obesitasmedicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI-programma. Voor de ZN-formulieren, verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit geneesmiddel, zie de ZN-webpagina over de vergoeding van liraglutide bij obesitas

Patiënten die dit geneesmiddel al hebben voorgeschreven gekregen kunnen bij uitzondering doorgaan met dit geneesmiddel vanuit de basisverzekering. Alleen voor (nieuwe) personen die vanaf 1 juli 2022 dit geneesmiddel krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarde.