Aangepaste Regeling voor geneesmiddelen in het verkeer

19 april 2021
Opties

De Regeling eisen geschiktheid 2000 met adviezen over geneesmiddelen in het verkeer is gewijzigd en geldt met terugwerkende kracht per 1 april 2021. Voor de beoordeling van de mate waarin een geneesmiddel van invloed is op de rijvaardigheid wordt voortaan verwezen naar de rijvaardigheidsadviezen van de KNMP. Apothekers kunnen deze adviezen vinden in de KNMP Kennisbank en deze zijn verwerkt in de medicatiebewaking van de G-Standaard.

Voor gebruikers van antidepressiva die in categorie III vallen, geldt dat zij al na drie maanden gebruik een rijgeschiktheidsverklaring kunnen krijgen voor het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs. Voorheen was dat pas na drie jaar.

Voorts wordt de categorie III->I niet meer gebruikt. Deze geneesmiddelen vallen nu in categorie III. Voor geneesmiddelen in categorie III geldt dat mensen hiermee niet mogen rijden, tenzij er sprake is van een uitzondering, bijvoorbeeld dus voor mensen die antidepressiva gebruiken of voor gebruikers van morfine. Patiƫnten kunnen op Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl bekijken wat het advies per geneesmiddel is.

Bekijk de aangepaste Regeling