16 juni: WSO-webinar ‘Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma’

09 mei 2022
Opties

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) organiseert op donderdag 16 juni een webinar met als thema ‘Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma’. Het webinar is van 12.00 tot 13.00 uur en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.

De nieuwe KNMP-richtlijn Astma bevat aanbevelingen aan openbaar apothekers voor de farmaceutische zorg aan astmapatiënten. Diverse highlights van de richtlijn komen in het webinar aan de orde. Ook gaat het WSO-bestuur met deelnemers in gesprek over de implementatie. Het webinar is geaccrediteerd met 1 uur.

WSO-bestuurder Jos Luers is moderator tijdens het webinar op 16 juni. Anne Leendertse is openbaar apotheker en astmapatiënt; zij gaat in op de aandoening astma en de begeleiding van astmapatiënten. Inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn geeft inzicht in de actualiteiten en aandachtspunten rondom de inhalatietechniek en inhalatoren. Job van Boven, voorzitter van de SIG Long, en openbaar apothekers Piet Ooms en Gerda Compagne, tevens kaderapothekers in opleiding, nemen apothekers mee in de multidisciplinaire samenwerking rondom astma(keten)zorg.

Meer informatie en aanmelden