Nascholing ANNA 'Afbouwen van psychofarmaca'

Opties

Het Academisch Netwerk Noordelijke Apotheken (ANNA) verzorgt een digitale nascholing over psychofarmaca. Dr. Arne Risselada, ziekenhuisapotheker Wilhelmina Ziekenhuis Assen, staat stil bij het afbouwen van psychofarmaca en de risico's van afbouwen.

  • Datum 18 april 2024
  • Locatie Online
  • Start & eind tijd 19:15 - 21:45
  • Accreditatie Aangevraagd voor 2 punten

Er zijn veel patiënten in Nederland die psychofarmaca gebruiken. Vaak gaat het gebruik van deze middelen gepaard met vervelende somatische en psychiatrische bijwerkingen. Daarnaast valt het gebruik van psychofarmaca voor gedragsproblematiek onder onvrijwillige zorg binnen de wet zorg en dwang. Om deze redenen is er in de praktijk vaak een wens om psychofarmaca af te bouwen en te stoppen. Het stoppen en afbouwen is echter niet altijd even gemakkelijk en gaat ook met risico’s gepaard. Deze risico’s liggen zowel op het gebied van onttrekkingsverschijnselen als op het gebied van effectiviteit en terugval. Onzorgvuldig handelen kan er voor zorgen dat afbouwen niet lukt en mensen onnodig psychofarmaca blijven gebruiken. Er is dus alles aan gelegen om psychofarmaca op een juiste wijze af te bouwen als hiervoor een indicatie bestaat. In deze nascholing wordt hier op ingezoomd.

De nascholing staat open voor deelname van openbaar apothekers, poliklinische apothekers, ziekenhuisapothekers en masterstudenten farmacie.

Programma

Dr. Arne Risselada is ziekenhuisapotheker, epidemioloog en klinisch farmacoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Tijdens deze nascholing zal hij als eerste stilstaan bij de dosis-bezettingscurves van psychofarmaca en waarom deze relevant zijn voor de wijze van afbouwen. Vervolgens wordt het afbouwen van antipsychotica, antidepressiva, benzodiazepines en stemmingsstabilisatoren besproken en worden ook de risico’s rondom het afbouwen van deze middelen in kaart gebracht. De relatie tussen specifieke onttrekkingsverschijnselen en aangrijpingspunten wordt hierbij ook gelegd.

Leerdoelen

De nascholing geeft deelnemers inzicht in de wijze waarop psychofarmaca afgebouwd kunnen worden en wat hierbij eventuele risico’s zijn. Daarbij weten deelnemers na het volgen van de nascholing:

  • Met welke risico’s afbouwen gepaard kan gaan
  • Waarom hyperbool afbouwen logischer is dan lineair afbouwen
  • Welke specifieke afbouwstrategieën er zijn voor verschillende groepen psychofarmaca
Aanmelden
Pagina laatst bijgewerkt op 14 februari 2024