Aanvraagformulier Stichting KNMP-fondsen

Opties

Voordat u start met invullen

Voor een beoordeling van uw aanvraag dient u ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U promoveert aan een Nederlandse universiteit.
  • Uw onderzoek is in Nederland uitgevoerd.
  • Uw promotiedatum is bij insturen maximaal een half jaar geleden.
  • Uw onderzoek richt zich rechtstreeks of zijdelings op de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun geneeskundige toepassing of een ander onderwerp met relevantie voor de farmaceutische praktijk.

Financiële ondersteuning wordt alleen verleend bij het uitgeven van uw proefschrift. Aan de toekenning van een subsidie voor het uitgeven van een proefschrift is de voorwaarde verbonden om een professionele publicatie over uw onderzoek in het Pharmaceutisch Weekblad of het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek te verzorgen. De inhoud kan betrekking hebben op het onderzoek als geheel of op een deelaspect. De redactie neemt voor de keuze en vorm na een eventuele toekenning hierover contact met u op. Hierbij geldt dat een toegekende subsidie vervalt, indien u niet binnen 1 jaar na corresponderende sluitingsdatum van inzending aan deze voorwaarde heeft voldaan.

Indien uw proefschrift bij toekenning nog gedrukt moet worden, verzoeken wij u om hierin op te nemen dat een financiële bijdrage is ontvangen van de Stichting KNMP-fondsen, graag met toevoeging van het bijbehorende logo. Bij toekenning van de subsidie wordt een verwijzing naar het proefschrift met een korte uitleg op de website geplaatst. Het bestuur beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen voor een bijdrage van de Stichting KNMP-fondsen aan het uitgeven van een proefschrift. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn 31 december, 30 april en 30 september.

Aanvraagformulier Stichting KNMP-fondsen

C.v. met vermelding opleiding en referenties

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.

Ik geef toestemming dat informatie over mijn promotie (naam, titel, korte samenvatting op basis van de ingestuurde tekst) op de KNMP website gepubliceerd wordt. *
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
5 + 2 =

Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Pagina laatst bijgewerkt op 19 september 2022