Aanmeldformulier vervolgopleiding openbare farmacie

Opties

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot toelating tot de vervolgopleiding openbare farmacie en inschrijving het opleidingsregister. Doe dit ten minste tien weken voor de beoogde startdatum van de opleiding. LET OP: het is van belang dat de beoogdopleider en de opleidingsplaats erkend zijn door de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie.
Lees voordat u deze aanvraag doet het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie door om na te gaan of u, uw opleider en uw opleidingsapotheek aan de eisen voldoen.
 

Gegevens kandidaat-apotheker in opleiding *

Vul hier uw voorna(a)m(en), zoals vermeld op uw ID-kaart/paspoort, in.

Straatnaam + huisnummer

Ik ben *
Bent u lid van de KNMP? *
Een lidmaatschap van de KNMP is niet verplicht, maar biedt wel veel voordelen. De kosten van het lidmaatschap worden volgens de CAO voor apothekers in dienstverband vergoed. Apothekers die KNMP-lid zijn en starten met de Vervolgopleiding worden automatisch kandidaat WSO-lid. Kosten van de richtlijnklapper die aan het begin van de Vervolgopleiding ter beschikking wordt gesteld worden voor niet KNMP-leden tegen kostprijs is rekening gebracht.
 
Factuurgegevens *
Factuur graag sturen naar:
Gegevens opleidingsapotheek *

Straatnaam + huisnummer

Verdeelt u uw opleiding over 2 opleidingsapotheken? *
Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld:
Gegevens opleider *
Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld: gegevens opleider
Zijn uw opleider(s) en plaatsvervangend opleider erkend als opleider door de SRC?* *
*Als uw opleider(s) niet (meer) erkend is/zijn, kan contact opgenomen worden met de SRC-OF, via src_of@knmp.nl of per telefoon op 070-3737169. Om erkend te worden als opleider, dient de opleider onder andere een opleiding tot opleider te volgen. Nadat de SRC-OF heeft getoetst of aan alle vereisten is voldaan, wordt een erkenning verleend van vijf jaar. Iedere vijf jaar dient de opleider de RESET-training te volgen en opnieuw erkenning aan te vragen bij de SRC-OF.
Gegevens werkgever *
Is er tussen u en uw werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten in overeenstemming met artikel B.12 van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie? *

Slechts één bestand.
6 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Gelijkwaardige opleidings- of werkervaring
De mogelijkheid bestaat om vrijstelling te vragen voor centraal onderwijs in de opleiding. Als u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de SRC-OF. Het is aan u per onderdeel van de vervolgopleiding aan te tonen dat u bekwaam bent. Vrijstelling voor centraal onderwijs kunt u aanvragen door aan te geven welke cursussen en nascholing u gevolgd heeft, wat de inhoud en de leerdoelen van deze nascholing of cursussen waren, wanneer u de cursus/nascholing heeft gevolgd en heeft afgerond en wat de resultaten waren. Voeg het diploma, de lesmaterialen als sheets en huiswerk en uw cv altijd toe. De SRC-OF neemt alleen gemotiveerde verzoeken in behandeling en kan aanvullende informatie opvragen. Stuur het verzoek gezamenlijk met uw opleider naar de SRC-OF, per mail naar src_of@knmp.nl of per post naar Postbus 30460, 2500 GL Den Haag.
Ondertekening
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 11 =

Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Pagina laatst bijgewerkt op 20 juni 2023