Colleges en commissies

Opties

Deze colleges en commissies houden zich bezig met de regelgeving en besluitvorming rond (her)registratie van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.

Centraal College

Het Centraal College (CC) specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie…