Bedrijfsvoering

Opties

Arbeidszaken

Op de pagina Arbeidszaken is alle informatie te vinden over het arbeidsrecht van de werkgever en werknemer. Heeft u vragen naar aanleiding van onderstaande…

Contractering en vergoeding

Binnen Contractering en vergoeding is alle informatie te vinden over het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en apotheken, organisatiestructuur en…

Informatieveiligheid en privacy

Binnen Informatieveiligheid en privacy is alle informatie te vinden over het beveiligen van persoonsgegevens van patiënten. De diverse handreikingen helpen om…

Kwaliteit zorgverlening

Binnen Kwaliteit zorgverlening is alle informatie te vinden over de kwaliteitsindicatoren farmacie, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)…

Wetgeving geneesmiddelen

Binnen Wetgeving geneesmiddelen is alle informatie te vinden over bepalingen voor de vervaardiging van geneesmiddelen, geneesmiddelenreclame, de bewaartermijn…