Tweede subsidieronde voor zorginnovatie rondom ‘Ouderen Thuis’ opent 12 september

31 augustus 2023
Opties

De subsidieregeling voor ‘implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis’ krijgt een vervolg. De tweede ronde opent op dinsdag 12 september 2023. Doel van deze regeling is bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties. Het gaat om innovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van zorginnovaties. Hiervoor kunnen zij een externe coach inhuren, die advies geeft bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.

Zo’n coach kan helpen bij specifieke uitdagingen, zoals: 

  • meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties; 
  • het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden; 
  • integratie in zorgprocessen; 
  • structurele bekostiging; 
  • visie op inzet van e-health; 
  • technische uitdagingen; 
  • regionale samenwerkingen; 
  • privacy compliance. 

De subsidie kan door apothekers bijvoorbeeld worden ingezet voor de implementatie en opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat thuiswonende ouderen regie houden op hun medicatiegebruik.  

Per aanvrager is maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld, met een looptijd van maximaal zes maanden. Indienen kan tot dinsdag 31 oktober 2023 14.00 uur.

Lees meer over de subsidieregeling