Nieuw: tools en veelgestelde vragen en antwoorden over valpreventie op KNMP.nl

05 april 2023
Opties

Tools, veelgestelde vragen en antwoorden en meer informatie over valpreventie staan nu centraal geordend op KNMP.nl in een zogenaamd dossier. Apothekers vinden hier ook FTO-materiaal, publieksinformatie en voorbeelden vanuit de praktijk.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Apothekers, apotheekteams en regionale apothekersorganisaties kunnen een bijdrage leveren aan valpreventie. Bijvoorbeeld door, in samenwerking met de huisarts, ouderen in beeld te brengen die mogelijk een verhoogd valrisico hebben. Ook kunnen apothekers tijdens een medicatiebeoordeling of -evaluatie specifiek bekijken of een patiënt valrisicoverhogende medicatie gebruikt en daar vervolgens op passend handelen. 

Bekijk het dossier Valpreventie