Minister Dijkstra zoekt met ‘operationeel team geneesmiddelentekorten’ naar oplossing voor antibioticatekorten

28 februari 2024
Opties

Demissionair minister Dijkstra (Medische Zorg) zoekt met het zogenaamde operationele team geneesmiddelentekorten naar oplossingen voor het ernstige tekort aan antibiotica. Dat zei de bewindspersoon tijdens het Vragenuur in antwoord op vragen van Kamerlid Claassen (PVV). Claassen stelde deze vragen onder meer naar aanleiding van de media-aandacht voor de antibioticatekorten.

Claassen vroeg de minister onder meer naar het geneesmiddelenprijsbeleid: “Het is al veel langer bekend dat de medicatietekorten waar Nederland tegenaan loopt, veroorzaakt worden door de lage prijs die zorgverzekeraars betalen. Is de minister bereid om met spoed, samen met de zorgverzekeraars, tot een structurele oplossing te komen?” Daarop antwoordde de bewindspersoon dat zij met zorgverzekeraars bekijkt of zij nog opties hebben om de tekorten verder te verkleinen. “Dan gaat het inderdaad om een verzachting van het preferentiebeleid bij geneesmiddelen waar tekorten aan zijn; dat hebben we laatst al aangekondigd.” Voorts bespreken leveranciers, groothandelaren, KNMP, zorgverzekeraars, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), binnen het operationele team geneesmiddelentekorten, de te nemen acties.  

Ook de Kamerleden van D66, GroenLinks/PvdA, VVD, CDA en NSC bevroegen de minister. Zo vroeg Kamerlid Jansen (NSC) naar zaken waar apothekers tegenaan lopen bij het oplossen van tekorten. In reactie daarop gaf Dijkstra aan: “Ik zou heel graag zien tegen welke belemmeringen door regels de apothekers aanlopen. We zijn graag bereid om daar met name met zo'n operationeel team naar te kijken.”  

De KNMP is met overheidspartijen in gesprek over het ernstige tekort aan antibiotica. Hoewel de IGJ voor claritromycine, azitromycine, amoxicilline en amoxicilline/clavulaanzuur tekortenbesluiten heeft afgegeven, bieden deze voor de praktijk onvoldoende soelaas. Dat benadrukt de KNMP ook in gesprekken met de IGJ en het CBG. Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen, informeer de KNMP haar leden.  

Eerder deze week besteedden diverse media aandacht aan het antibioticatekort. KNMP-voorzitter Aris Prins en openbaar apotheker Van Tuin uitten hun zorgen bij EenVandaag. Van Tuin: "Wat mij zorgen baart, is dat je niet kan afleveren wat het beste voor de patiënt is. In dit geval gaat het dan om kinderen, dus dan vind ik dat je extra voorzichtig moet zijn." Voorts kopte het Eindhovens Dagblad: “Grote zorgen over tekorten antibiotica voor kinderen: ‘Moet er eerst een slachtoffer vallen?’”. 

In de NOS-podcast ‘Slachtoffer van het medicijntekort’ komen persoonlijke verhalen over tekorten van epilepsiemedicatie en hartmedicatie aan de orde.. En ook in de uitzending De Avondshow met Arjen Lubach worden de tekorten uitgelicht.