Medicatiebewaking bariatrische chirurgie vervalt bij producten met gereguleerde afgifte

26 april 2022
Opties

De medicatiebewaking bariatrische chirurgie vervalt bij producten met een gereguleerde afgifte per 1 mei 2022. Dit heeft de werkgroep morbide obesitas en bariatrische chirurgie van de KNMP besloten naar aanleiding van recent verschenen literatuur.

De huidige literatuur laat geen significante wijziging in farmacokinetische parameters zien voor producten met een gereguleerde afgifte tegenover producten zonder gereguleerde afgifte. Daarom komt de medicatiebewaking op bariatrische chirurgie bij producten met een gereguleerde afgifte te vervallen. In het geval dat een effect uitblijft na toepassing van een product met een gereguleerde afgifte, kunnen apothekers overwegen om de dosering aan te passen (in overleg met de voorschrijver), producten te geven zonder gereguleerde afgifte, of een vloeibare toedieningsvorm te bieden.