KNMP-richtlijn Consultvoering geautoriseerd

08 juli 2021
Opties

De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent. Naast de aanbevelingen voor de opbouw en uitvoering van een consult gaat de richtlijn in op specifieke situaties, zoals:

  • de start van een behandeling met een Uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • vragen over zelfzorg.

Toepassing van de richtlijn in de apotheekpraktijk draagt bij aan het verhelderen van de zorgvraag van de patiënt en het toespitsen van de farmaceutische zorg op de situatie van de patiënt. In de consultvoering staat de relatie tussen de openbaar apotheker en de patiënt centraal en besluiten openbaar apotheker en patiënt samen over de behandeling.

Steven Verhagen-Smits, voorzitter van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO): ‘Het consult met patiënten en op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek gaan, helpen om de goede zorg die wij als openbaar apothekers kunnen leveren, beter af te stemmen op de werkelijke zorgvraag van patiënten. De KNMP-richtlijn Consultvoering is een verrijking voor de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg en maken de goede zorg van de openbaar apotheker en zijn team nog zichtbaarder.’

Consultvoering draagt voorts bij aan de invulling van de ambities zoals beschreven in de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025. De openbaar apotheker kan consultvoering toepassen in alle gesprekken met de patiënt.

Bekijk de richtlijn en handvatten voor de implementatie van consultvoering in de apotheek