KNMP richting begrotingsbehandeling: openbare farmacie in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

23 september 2021
Opties

De KNMP vraagt richting de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor het meenemen van farmaceutische patientenzorg in een vervolg van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ in 2022. Ook ziet de apothekersorganisatie graag dat er geld wordt vrijgemaakt voor de reeds ingezette kickstart van het landelijk programma medicatieoverdracht. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen nieuw beleid of uitgaven. Enkel lopende programma’s en/of uitgaven van het ministerie van VWS worden daarom gecontinueerd.

In het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ staat een aanpak centraal gericht op het ‘aantrekkelijk werken in de zorg’. Daarmee wil het ministerie van VWS het personeelstekort in de zorg terugdringen. ‘Gezien de arbeidsmarktopgave en het grote belang van een evenwichtige arbeidsmarkt in de zorg, zal vanaf 2022 een vervolg op het programma worden ingezet’, valt te lezen in de VWS-begroting. Voor deze vervolgaanpak is 80 miljoen euro beschikbaar. Voor de uitwerking wordt gebruikgemaakt van een SER-rapport van mei 2021 waarin aanbevelingen worden gedaan hoe ‘de zorg een aantrekkelijk kan worden en blijven’.

‘In dit SER-rapport wordt geen aandacht besteed aan de apotheekzorg’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Een gemiste kans, gezien apothekers en het apotheekteam in de praktijk veel knelpunten ervaren. Dat heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het vak van apothekers, en dat van het team.’ De KNMP wil daarom dat openbare farmacie wel een rol krijgt in het actieprogramma. Eerder bleek namelijk uit het programma (Ont)Regel de Zorg dat - van alle zorgsectoren - de farmacie de hoogste regeldruk ervaart. Daarnaast constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in juli 2021 dat er in sommige regio’s al sprake is van een tekort aan personeel in apotheken. In combinatie met een verwachte toename aan zorgvraag kan deze arbeidsmarktproblematiek mogelijk breder gaan spelen. ‘Deze problematiek is een risico voor de continuïteit van de apotheekzorg op de langere termijn’, aldus de NZa.

Verder wijst de KNMP op het ontbreken van geld op de begroting voor de kickstart medicatieoverdracht. In februari 2021 werd aan de Tweede Kamer medegedeeld dat er dit jaar wordt begonnen met deze kickstart, 'waarin we de richtlijn en bijbehorende informatiestandaard van de tekentafel naar de praktijk brengen en beproeven’. Dit zogeheten ‘lopende beleid’ - op basis van de richtlijn die in februari 2020 al is opgenomen in het Kwaliteitsregister - komt tot de verrassing van de KNMP niet terug in de begroting van 2022. Met het oog op het verbeteren van de medicatieveiligheid dringt de KNMP daarom aan dat de kickstart, en ook het programma VIPP-farmacie, op korte termijn van start kunnen gaan.

Eind oktober verdedigt demissionair minister De Jonge (VWS) in de Tweede Kamer zijn begroting. In september kunnen de Kamerleden al schriftelijke vragen stellen over de begrotingstukken. Voor beide momenten levert apothekersorganisatie KNMP inbreng.