KNMP ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

04 november 2022
Opties

KNMP-bestuurder Steven Verhagen-Smits ondertekent namens de KNMP de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Ook minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ondertekenen de Green Deal. In de Green Deal committeren zorgpartijen zich aan meer inzet op het verder verduurzamen van de zorg. De KNMP maakt met de ondertekening kenbaar dat apothekers duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 'Apothekers bevorderen hergebruik van geneesmiddelen en reduceren geneesmiddelresten in grond en oppervlaktewater, aldus Steven Verhagen-Smits'.

De nieuwe Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) bevat ten opzichte van versie 2.0 concretere en ambitieuzere doelen. De GDDZ zet nu ook in op gezondheidsbevordering, preventie en op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. De vijf pijlers in de GDDZ zijn:

  • actievere inzet op gezondheidsbevordering;  
  • vergroten van kennis & bewustwording;  
  • verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;  
  • verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;  
  • terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

De zorgpartijen werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen om te verduidelijken op welke manier de afspraken in de GDDZ worden verwezenlijkt.

Bekijk de flyer: de vijf doelen van de Green Deal Duurzame Zorg
Bekijk het dossier Duurzame Zorg

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg
Steven Verhagen-Smits ondertekent Green Deal