Internationale bijwerkingenweek: iedereen kan een vermoedelijke bijwerking melden

06 november 2023
Opties

De internationale bijwerkingenweek start vandaag. In deze week staat het belang van het melden van bijwerkingen centraal. Dit jaar is er extra aandacht voor de rol die verschillende doelgroepen hebben bij het melden van bijwerkingen. De jaarlijkse campagne van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 6 tot en met 12 november 2023.

Met het thema Wie kan melden? benadrukken het CBG en Lareb dat iedereen een vermoedelijke bijwerking kan melden. Patiënt, consument, arts, verpleegkundige en apotheker. Want er is altijd een kans op bijwerkingen. En door deze te melden, kunnen het CBG en Lareb de veiligheid van een geneesmiddel goed in de gaten houden en actie ondernemen wanneer nodig. 

CBG en Lareb adviseren patiënten om vermoedelijke bijwerkingen altijd te bespreken met de eigen apotheker en arts. Zowel patiënten en zorgverleners kunnen een vermoedelijke bijwerking melden bij Lareb. Kennis over bijwerkingen helpt om als zorgverlener samen met de patiënt het juiste geneesmiddel te kiezen.   

Op de website van het CBG staat meer informatie over het melden van bijwerkingen.  

Over de campagne  

De bijwerkingenweek is een jaarlijks terugkerende campagne van de WHO waaraan dit jaar 88 landen meedoen. Met de hashtag #Bijwerkingenweek (en internationaal #MedSafetyWeek) vragen het CBG en Lareb deze week aandacht voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen.