Gemeenten gaan aan de slag met valpreventie en welzijn op recept

16 februari 2023
Opties

Gemeenten gaan aan de slag met ketenaanpakken rondom valpreventie bij ouderen en welzijn op recept. Per 1 januari 2024 wordt in elke regio in zoveel mogelijk gemeenten gestart met de inrichting daarvan. Die acties komen voort uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat begin februari is ondertekend. Apotheekteams en regionale apothekersorganisaties die bij deze erkende ketenaanpakken een bijdrage willen leveren, doen er goed aan kennis te nemen van deze ontwikkelingen en tijdig het gesprek aan te gaan. Gemeenten zullen de komende tijd op basis van het GALA hun activiteiten rondom preventie uitbreiden en daarbij ook op zoek gaan naar partners in de uitvoering ervan.

Om de doelen uit het GALA te kunnen behalen, wordt vanuit het ministerie aan gemeenten een substantiële financiële impuls gegeven. Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar circa 300 miljoen euro per jaar. Daarvan is 195 miljoen euro structureel. Gemeenten zullen met lokale zorgaanbieders gaan samenwerken om de fysieke en mentale gezondheid van inwoners te bevorderen. Dat wordt gedaan mede aan de hand van vijf erkende ketenaanpakken, waarvan valpreventie bij ouderen en welzijn op recept onderdeel zijn. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, en een kansrijke start zijn andere ketenaanpakken waar gemeenten op gaan focussen. 

Het GALA is ondertekend door staatssecretaris Van Ooijen, minister Helder en minister Kuipers (allen vanuit het ministerie van VWS), samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland. Het hoofddoel van GALA is het (lokaal) bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid van mensen.