VWS verwacht na de zomer afspraken met zorgverzekeraars over preferentiebeleid

06 juli 2023
Opties

Het ministerie van VWS verwacht na de zomer tot afspraken te komen met zorgverzekeraars voor de “verbetering van het preferentiebeleid”. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) in een Kamerbrief over de geneesmiddelentekorten. “Mocht blijken dat het partijen - tegen de verwachting in - niet lukt om tot een stevig en gedragen plan te komen, dan beraad ik mij over mijn opties”, aldus de bewindspersoon. De minister geeft de Tweede Kamer mee de urgentie te voelen om geneesmiddelentekorten waar mogelijk op te lossen, of te voorkomen. Het ministerie van VWS overlegt deze zomer met de KNMP, koepels van zorgverzekeraars, leveranciers en groothandels, en de IGJ om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen voor de geneesmiddelentekorten. 

In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt Kuipers “onbedoelde en ongewenste effecten” van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars te zien op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Ook zorgverzekeraars onderkennen volgens de bewindspersoon dat het huidige inkoopbeleid onbedoeld effect kan hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen en risico’s kan geven op verschraling van de markt. Aan overlegtafels, bijvoorbeeld bij de Werkgroep Gezonde Nederlandse Geneesmiddelenmarkt en het Bestuurlijk Overleg Extramurale Farmaceutische Markt, worden voorstellen tot verbetering besproken en uitgewerkt. De KNMP neemt aan deze overleggen deel. 

Naast verbeteringen van het inkoopbeleid wordt ook aan andere oplossingen voor de geneesmiddelentekorten gewerkt. Zo vinden er ook gesprekken plaats over het terughalen van productie naar Europa, de distributievergoedingen van groothandels en de bestaande kaders van apotheekbereidingen. Tegelijkertijd heeft de bewindspersoon ook oog voor maatregelen om de impact van tekorten te verzachten. “Hierbij denk ik aan het beperken van (administratieve) lasten voor apothekers en meer ruimte creëren voor goede farmaceutische zorg bij bijvoorbeeld wisselen van medicatie of het op een andere manier opvangen van een tekort”, aldus de minister. De KNMP bespreekt op landelijk niveau deze voorstellen met onder meer het ministerie van VWS. 

Het vragenuurtje in de Tweede Kamer stond op dinsdagmiddag 4 juli in teken van de geneesmiddelentekorten. Het CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg vroeg minister Kuipers naar een uitgebreide reactie op de tekortenpublicatie van KNMP Farmanco. Het aantal geneesmiddelentekorten stijgt in 2023 naar recordhoogte. Ook tijdens dit Kamerdebat gaf de bewindspersoon meermaals aan “nadrukkelijk” overleg te voeren met zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid van geneesmiddelen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer