Creatinineklaring

Berekening gebaseerd op 24-uurs urine verzameling

Labwaarde

umol/l

mmol/l

ml

Toelichting 24-uurs urine

Creatinineklaring = (1000 x urine creatinine in mmol/l / serum creatinine in ┬Ámol/l) x (24-uurs volume urine in ml/1440)