Creatinineklaring

Schatting volgens MDRD, Cockcroft Gault en CKD-EPI

Labwaarde

umol/L mg/dL

Gegevens patiënt

Man Vrouw

jaar

kg (nodig bij Cockcroft Gault)

(nodig bij MDRD en CKD-EPI)

Toelichting

MDRD

GFR (mL/min/1.73 m²) = 175 × (Scr/88.4)-1.154 × (leeftijd)-0.203

bij vrouwen: × 0.742
bij negroïde personen: × 1.212

Cockcroft Gault

(140 - leeftijd in jaren) × gewicht / (0.81 × serum creatinine in micromol/l)

bij vrouwen: uitkomst vermenigvuldigen met 0.85

(morbide) obesen met BMI 30 kg/m2 of meer: vul als gewicht het lean body weight (LBW) in. Dit kunt u berekenen m.b.t. de rekenformule onder het kopje Lengte en gewicht.

CKD-EPI

GFR = 141 × min(Scr/κ, 1)α × max(Scr/κ, 1)-1.209 × 0.993leeftijd

bij vrouwen: × 1.018
bij negroïde personen: × 1.159

Scr is serum creatinine in µmol/L
κ is 61.9 voor vrouwen en 79.6 voor mannen
α is -0.329 voor vrouwen en -0.411 voor mannen
min is minimum van Scr/κ of 1
max is maximum van Scr/κ of 1