Verzameling producten KNMP Kennisbank

Bestanden Bereiding in de KNMP Kennisbank
De Bestanden Bereiding (FNA, LNA-procedures bereiding, LNA-onderzoeksvoorschriften en Grondstoffen) kunt u raadplegen via de KNMP Kennisbank. De Bestanden Bereiding bieden specifieke informatie voor apotheken of organisaties die zelf geneesmiddelen bereiden.
Gebruiksrecht G-Standaard
De G-Standaard is een databank die op geïntegreerde wijze voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verbandmiddelen.
Module Farmacotherapie in de KNMP Kennisbank
Het Informatorium Medicamentorum (IM) maakt onderdeel uit van de module Farmacotherapie. Ook geeft deze module onder andere toegang tot informatie over zelfzorg, antwoorden op 50 veelgestelde vragen over anticonceptie en de richtlijn euthanasie. De module Farmacotherapie is los verkrijgbaar.
Module Medicatiebewaking, Prijs en Logistiek in de KNMP Kennisbank
De module Medicatiebewaking bevat bestanden van de G-Standaard, zoals Interacties, Doseringen, Verkeersdeelname en Farmacogenetica. Maar ook informatie over bijvoorbeeld Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's). Prijs en Logistiek bestaat uit de bestanden G-Standaard Handelsproducten, G-Standaard Bedrijven en de 30-dagen-lijst.
Module Patiëntenvoorlichting in de KNMP Kennisbank
De module Patiëntenvoorlichting bestaat uit 4 bestanden: Apotheek.nl teksten, Bijsluiters FNA, Interactiefolders en teksten Bruring & Wolschrijn. Deze bestanden zijn los verkrijgbaar, behalve de Interactiefolders.
Module Productzorg en bereiding in de KNMP Kennisbank
De Module Productzorg en bereiding is bedoeld voor niet-apotheken of apotheken die geen contributie betalen aan de KNMP. Deze module bestaat uit 6 bestanden, waaronder het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA), de LNA-procedures Bereiding, Grondstoffen en Dermatica op recept. De bestanden kunnen alleen als combinatie in deze module worden afgenomen.
Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank
Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank bevat informatie over het ‘voor toediening gereedmaken’ van geneesmiddelen voor patiënten met slikproblemen of een voedingssonde. Het bestand Oralia VTGM geeft aan hoe u een geneesmiddel bewerkt en alsnog toedient.
Parenteralia VTGM Thuiszorg
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Het bestand Parenteralia VTGM Thuiszorg gebruikt u in de openbare apotheek. Het bestand bestaat uit parenterale geneesmiddelen die in de thuiszorg voorkomen. Parenteralia VTGM Thuiszorg vindt u in de KNMP Kennisbank.
Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is bedoeld voor de ziekenhuisapotheek en bevat het volledige assortiment aan parenterale geneesmiddelen. De databank geeft onder andere informatie over gereedmaken, chemische houdbaarheid, verenigbaarheden en stabiliteit.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl