Verzameling nieuws zelfzorg

Tiende editie Standaarden voor Zelfzorg beschikbaar
De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. Het standaardwerk draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg in Nederland. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.
RvS: drogist op afstand in supermarkten in strijd met Geneesmiddelenwet
Een ‘drogist op afstand’ in supermarkten die voorlichting geeft over een UAD-geneesmiddel via een telefoon- of videogesprek, is in strijd met de Geneesmiddelenwet. Dat stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) in een uitspraak.
KNMP-publieksfolders zelfzorgaandoeningen herzien
Een tiental KNMP-publieksfolders over veel voorkomende zelfzorgaandoeningen is herzien. De informatie komt hierdoor overeen met de inhoud van de laatste uitgave van het boek Standaarden voor Zelfzorg.
KNMP overhandigt nieuwste editie Standaarden voor Zelfzorg aan CBG
KNMP-voorzitter Aris Prins heeft op 24 juni het eerste exemplaar van de nieuwe editie Standaarden voor Zelfzorg overhandigd aan Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Met de negende volledige herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg.
Hogere eisen aan transparantie en traceerbaarheid medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen, in-vitrodiagnostica en zelfzorgmiddelen moeten aan dezelfde eisen voor transparantie en traceerbaarheid gaan voldoen als geneesmiddelen. Dit heeft de Europese Unie vastgelegd in twee verordeningen. De nieuwe regels gaan vanaf 2021 in.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl