Verzameling nieuws Wkkgz

Nog 3 dagen instapkorting klachten- en geschillenregeling
Apothekers die nog niet zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP hebben nog 3 dagen om te kunnen profiteren van een tijdelijke korting. Wie zich voor 1 februari 2017 aanmeldt, krijgt een korting van € 150 op het instaptarief van € 600.
Zakelijke contributie KNMP dekt ook nieuwe klachten- en geschillenregeling
De zakelijke contributie van de KNMP dekt in 2017 ook de nieuwe klachten- en geschillenregeling. Deze is van toepassing nu de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf die datum wordt het voor patiënten naast klagen ook makkelijker om te claimen.
Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken
Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.
KNMP en Patiëntenfederatie Nederland stellen nieuwe klachtenregeling op
De KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (PN, voorheen NPCF) ontwikkelen samen de nieuwe klachten- en geschillenregeling openbare apotheken. Deze regeling vervangt per januari 2017 de huidige klachtenregeling openbare apotheken.
Kaderstellend programma van eisen voor inrichting geschilleninstanties in april gereed
Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties publiceren in april 2016 het programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Dit gebeurt na een aantal constructieve overleggen.
Contactgegevens klachtenbemiddelaar en klachtencommissie gewijzigd
De contactgegevens van de klachtenbemiddelaar voor de openbare apotheken en van de Klachtencommissie Openbare Apotheek zijn gewijzigd. De KNMP vraagt apothekers die op hun website de contactgegevens vermelden, deze te corrigeren.
Nieuwe verplichtingen voor apothekers door ingetreden Wkkgz
De ingetreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt voor apothekers per direct nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo heeft de patiënt vanaf januari 2016 recht op keuze-informatie, moeten apothekers patiënten informeren over incidenten en moet de apotheker ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGZ. Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt. En aan het einde van 2016 moeten apothekers de klachten- en geschillenregeling aan de eisen van de Wkkgz hebben aangepast.
Veel klachten over kosten begeleidingsgesprek
De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.
Eerste Kamer stemt in met klachtenwet Wkkgz
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Dit gebeurde na een wetgevingstraject van ruim 7 jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld. De Wkkgz treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf dat moment hebben zorgaanbieders een jaar de tijd hun regeling voor klachten en geschillen aan de wet aan te passen. De KNMP zal voor apothekers een klachtenprocedure ontwikkelen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl