Verzameling nieuws Wkkgz

Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken
Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.
KNMP en Patiëntenfederatie Nederland stellen nieuwe klachtenregeling op
De KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (PN, voorheen NPCF) ontwikkelen samen de nieuwe klachten- en geschillenregeling openbare apotheken. Deze regeling vervangt per januari 2017 de huidige klachtenregeling openbare apotheken.
Kaderstellend programma van eisen voor inrichting geschilleninstanties in april gereed
Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties publiceren in april 2016 het programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Dit gebeurt na een aantal constructieve overleggen.
Contactgegevens klachtenbemiddelaar en klachtencommissie gewijzigd
De contactgegevens van de klachtenbemiddelaar voor de openbare apotheken en van de Klachtencommissie Openbare Apotheek zijn gewijzigd. De KNMP vraagt apothekers die op hun website de contactgegevens vermelden, deze te corrigeren.
Nieuwe verplichtingen voor apothekers door ingetreden Wkkgz
De ingetreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt voor apothekers per direct nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo heeft de patiënt vanaf januari 2016 recht op keuze-informatie, moeten apothekers patiënten informeren over incidenten en moet de apotheker ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGZ. Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt. En aan het einde van 2016 moeten apothekers de klachten- en geschillenregeling aan de eisen van de Wkkgz hebben aangepast.
Veel klachten over kosten begeleidingsgesprek
De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.
Eerste Kamer stemt in met klachtenwet Wkkgz
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Dit gebeurde na een wetgevingstraject van ruim 7 jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld. De Wkkgz treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf dat moment hebben zorgaanbieders een jaar de tijd hun regeling voor klachten en geschillen aan de wet aan te passen. De KNMP zal voor apothekers een klachtenprocedure ontwikkelen.
KNMP uit fundamentele kritiek op voorstel klachtenwet
De KNMP en 9 andere eerstelijnsorganisaties maken opnieuw hun bezwaren kenbaar over het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en verschillen in de zorg (Wkkgz). Dit doen zij in aanloop naar het debat over dit wetsvoorstel op dinsdag 29 september in de Eerste Kamer. Gezien het onbegrip rond vergoedingen van geneesmiddelgerelateerde zorg, verwacht de KNMP dat apothekers vaker met claims te maken krijgen, die niet over de kwaliteit van zorg gaan.
KNMP start Meldpunt Medicijnkosten
Het Meldpunt Medicijnkosten signaleert klachten van patiënten over de vergoeding van medicijnen en hulpmiddelen. De KNMP lanceert het meldpunt op Apotheek.nl.
KNMP biedt alternatief voor nieuwe klachtenwet
De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wet waarin de afhandeling van klachten en geschillen in de zorg geregeld moet worden, draagt niet bij aan betere en veiligere zorg. Dat vinden 10 organisaties van eerstelijns zorgverleners, waaronder de KNMP. Binnenkort velt de Eerste Kamer het finale oordeel over de wet. Gezamenlijk pleiten de zorginstanties bij de senatoren voor een alternatieve aanpak.
Forse lastenverzwaring door invoering wet klachtrecht
De KNMP heeft grote bezwaren tegen de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Een onlangs gehouden regeldruktoets, in opdracht van het ministerie van VWS, bewijst dat de invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring veroorzaakt voor zorgverleners en burgers. De eerstelijnspartijen brachten dit onder de aandacht van de Eerste Kamer.
‘Aandacht voor kleine zorgaanbieder in wet klachtrecht’
De KNMP vraagt samen met 9 andere eerstelijns organisaties aandacht voor de gevolgen van de nieuwe wet klachtrecht (Wkkgz) voor kleinschalige zorgaanbieders. De Wkkgz leidt tot onnodige procedures en regelgeving en extra kosten voor eerstelijns zorgverleners. De huidige goed functionerende klachtenbehandeling gaat verloren.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl