Verzameling nieuws Wkkgz

Enorme terugval in klachten na invoering geschillenregeling
Het aantal klachten van patiënten over apothekers is drastisch gedaald sinds de invoering van de nieuwe geschillenregeling in januari dit jaar. Er zijn pas 5 klachten in behandeling genomen in 2017, tegenover de 80 tot 100 klachten waarover de oude Klachtencommissie per jaar een uitspraak moest doen.
Ook zzp-apothekers moeten voldoen aan klachtwet Wkkgz
Zzp'ers die werkzaam zijn als zorgaanbieder dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. Zzp-apothekers zijn vaak werkzaam in verschillende apotheken als bijvoorbeeld invaller of medicatiebeoordelaar. Zij vallen in het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de apotheek en de gevestigd apotheker.
Geen schadevergoeding toegewezen bij eerste uitspraak geschillencommissie
De geschillencommissie Openbare Apotheken heeft geen schadevergoeding toegewezen bij de eerste uitspraak sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wel moet de apotheker de griffiekosten a € 125,- betalen. De klacht tegen de betrokken beherend apotheker werd op beide punten gegrond verklaard.
Nog 3 dagen instapkorting klachten- en geschillenregeling
Apothekers die nog niet zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP hebben nog 3 dagen om te kunnen profiteren van een tijdelijke korting. Wie zich voor 1 februari 2017 aanmeldt, krijgt een korting van € 150 op het instaptarief van € 600.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl