Verzameling nieuws Therapietrouw

Introductiekorting SFK-rapportage Uitgifte Gemist
Patiënten die niet zijn geweest voor hun tweede of derde uitgifte, komen voortaan snel en eenvoudig in beeld dankzij de nieuwe SFK-rapportage Uitgifte Gemist. Met de lancering geldt een vroegboekkorting van 50 procent. KNMP-leden die zich voor 1 november abonneren, betalen slechts 47 euro voor een abonnement tot 1 januari 2018. Niet-leden betalen 59 euro.
Inzet apothekers voor laaggeletterdheid erkend bij Vlaggenparade Rotterdam
De inzet van apothekers voor laaggeletterde patiënten krijgt erkenning van de gemeente Rotterdam met een KNMP-vlag aan de voet van de Erasmusbrug. Apotheker Mark Barendregt hees de vlag namens de KNMP op 5 september, bij de start van de Week van de Alfabetisering. Daar wappert deze tussen 29 andere vlaggen van organisaties waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.
Telefonisch contact verbetert therapietrouw van patiënten met bloeddrukverlagers
Patiënten die bloeddrukverlagers nemen, hebben baat bij telefonisch contact met apothekers. Dat concludeert Marcel Kooij, promovendus Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht het effect van telefonische begeleiding bij de start van therapie.
Patiënt tevredener als apotheker extra belt
Als apothekers patiënten bellen die net gestart zijn met een geneesmiddel, zijn ze tevredener over de zorg van de apotheker en over de informatievoorziening.
KNMP Zorginnovatieprijs voor digitaal zorgplatform apotheek
KNMP-persbericht | Het bedrijf Umenz heeft de KNMP Zorginnovatieprijs voorjaar 2015 gewonnen. Het Umenz zorgplatform verbindt de patiënt continu met zijn eigen apotheker. Dit bevordert de therapietrouw en stimuleert een actievere regierol van de patiënt over zijn ziekte en gezondheid.
Grote opkomst bijeenkomsten ‘Therapietrouw; u maakt het verschil’
De 4 KNMP-regiobijeenkomsten over therapietrouw waren een groot succes. Per bijeenkomst namen ongeveer 100 apothekers deel. De evaluatie toonde aan dat veel deelnemers interesse hebben in vervolgbijeenkomsten in de regio. Programmamanager Goed Geneesmiddelengebruik Brigit van Soest: “Met alle input gaan we nu verder aan de slag met de follow-up!”

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl