Verzameling nieuws prestatiebekostiging

Geen beleidswijzigingen in bekostiging voor extramurale farmacie in 2021
Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2021. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en andere partijen uit het technisch overleg farmacie. Dit besluit volgt op een verzoek hiertoe van de KNMP, Napco, ASKA, LHV apotheekhoudend en de NVZA aan de NZa.
Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl