Verzameling nieuws prestatiebekostiging

NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De prestatie is aangevraagd door zorgverzekeraar Menzis en ApotheekZorg B.V. en is per 1 augustus 2017 van kracht, zo blijkt uit een publicatie op NZa.nl.
Prestatiebeschrijvingen in 2017 ongewijzigd
De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg blijven in 2017 ongewijzigd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze week vastgesteld. Ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg blijft ongewijzigd.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl