Verzameling nieuws prestatiebekostiging

Prestatiebeschrijvingen in 2017 ongewijzigd
De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg blijven in 2017 ongewijzigd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze week vastgesteld. Ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg blijft ongewijzigd.
Aanpassingen brengen regels NZa dichter bij praktijk
De NZa heeft de beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en de nadere regel declaratie- en transparantieverplichtingen aangepast. De wijzigingen nemen eventuele onduidelijkheden weg en laten de regels beter aansluiten bij de praktijk. Inhoudelijk verandert er voor de praktijk niets.
Definitief meer ruimte van NZa voor apotheekbereidingen in 2016
Apothekers mogen vanaf 2016 bij bereidingen voor eigen patiënten de deelprestatie (reguliere of bijzondere) magistrale bereiding in rekening brengen, ook als deze niet-geregistreerde geneesmiddelen verkrijgbaar zijn bij een grootbereider. Dat staat in de nieuwe prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2016, die de NZa onlangs publiceerde.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl