Verzameling nieuws prestatiebekostiging

Prestatiebeschrijvingen in 2017 ongewijzigd
De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg blijven in 2017 ongewijzigd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze week vastgesteld. Ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg blijft ongewijzigd.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl