Verzameling nieuws nierfunctie

Doseringsadviezen KNMP verbeteren medicatiebewaking bij dialyse
Voor dialyse zijn doseringsadviezen beschikbaar gekomen. Verschillende en soms tegenstrijdige adviezen, die voor de patiënt mogelijk ernstige gevolgen kunnen hebben, behoren daarmee tot het verleden. De evidence-based adviezen zijn bereikbaar via de G-Standaard en knmp.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl