Verzameling nieuws MFB's

MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt
De Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ is vervallen. De MFB is verwijderd uit de aanvullende set MFB’s voor openbaar apothekers. Dit heeft de stuurgroep MFB’s besloten. De aanleiding daarvoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.
Klassieke medicatiebewaking op interacties in G-Standaard vervallen
De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard komt te vervallen. Per 1 november 2020 bevat de G-Standaard alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Het toepassen van deze vernieuwing betekent een eerste stap in signaalreductie, doordat er minder niet-relevante signalen verschijnen.
MFB’s helpen bij terugdringen onnodig geneesmiddelgebruik
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik. Dat blijkt uit data die afkomstig zijn van bijna 90% van de Nederlandse apotheken over het jaar 2019. In totaal zijn door apothekers 1,2 miljoen MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. Bij een op de vier afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd. Dagelijks zetten apothekers zich in voor veilig geneesmiddelgebruik. Om hen hierbij te ondersteunen is de landelijke set MFB’s ontwikkeld.
Vernieuwing G-Standaard: specifiekere bewaking op interacties
De medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard is vernieuwd met specifiekere bewaking. De nieuwe structuur helpt om medicatiebewaking beter toe te spitsen op de individuele patiënt. Deze bouwstenenstructuur is op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) ingericht. Dit is een eerste stap in signaalreductie doordat er minder niet-relevante signalen verschijnen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl