Verzameling nieuws Medicatiebeoordeling

KNMP: medicatiebeoordeling uit eigen risico
De medicatiebeoordeling hoort voor oudere polyfarmaciepatienten buiten het eigen risico, zo vindt het bestuur van de KNMP. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie het ongewenst te vinden dat sommige ziektekostenverzekeraars wél en andere niet tot vergoeding overgaan.
AGB-kwalificatie medicatiebeoordeling mogelijk met diploma vervolgopleiding openbaar apotheker specialist
Vektis neemt in december 2015 de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist op in hun lijst met erkende opleidingen voor de AGB-kwalificatie ‘Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik’. Dit laat Vektis weten in correspondentie met de KNMP. De vervolgopleiding was al erkend door zorgverzekeraars, maar ontbrak tot nu toe in het systeem van Vektis.
Menzis: medicatiebeoordeling uit eigen risico
Menzis haalt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 uit het eigen risico van de patiënt. De zorgverzekeraar wil apothekers en huisartsen hiermee ruimte bieden ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft gebruikt.
IGZ start toezicht richtlijn medicatiebeoordeling
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet vanaf 1 juli 2015 zorgbreed toe op de uitvoering van medicatiebeoordelingen volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ‘Polyfarmacie bij Ouderen’, als onderdeel van haar toezicht op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven.
Informatie over vergoeding medicijnkosten onvoldoende voor senioren
“Senioren tasten vaak in het duister als het gaat om de vergoedingen voor – en kosten van – medicijnen,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO op basis van panelonderzoek onder ruim 1600 senioren in samenwerking met de KNMP en onderzoeksbureau MWM2.
Schippers: ‘Selecteer eerst patiënten die het meest baat hebben bij medicatiebeoordeling’
Selecteer uit de groep patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling –755.000 ouderen – eerst degenen die hier het meest baat bij hebben en bouw dit dan uit naar de gehele groep. Dit schrijft minister Schippers in de brief die zij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (2 juli) naar de Tweede Kamer stuurde.
Kamer volgt pleidooi KNMP: medicatiebeoordeling uit eigen risico
Een aantal fracties in de Tweede Kamer blijft hameren op het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling, uitgevoerd door apothekers. Daarmee volgen deze fracties het pleidooi van de KNMP samen met alle ouderbonden.
‘Stop eigen risico voor medicatiebeoordeling!’
Een groot deel van de senioren dat een periodieke medicatiebeoordeling moet krijgen is niet bereid daar zelf de kosten voor te dragen. Dat blijkt uit een actuele peiling van seniorenorganisatie ANBO en de KNMP onder 264 patiënten die in aanmerking komen voor zo’n beoordeling.
Ouderenbonden: haal medicatiebeoordeling uit eigen risico
Ouderenbonden pleiten voor het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling door apothekers. Ook willen zij een reële vergoeding voor alle zorgverleners die een medicatiebeoordeling verrichten. Dat blijkt uit de gezamenlijke brief van de ouderenbonden ANBO, Unie KBO, het NOOM, de PCOB en de NVOG en apothekersorganisatie KNMP aan de Tweede Kamer.
KNMP: 'Investeer in farmaceutische patiëntenzorg'
KNMP-persbericht | De minister van VWS moet de extra besparingen op medicijnkosten, die artsen en apothekers hebben gerealiseerd, voor een deel terug investeren in betere farmaceutische zorg voor de patiënt. Bijvoorbeeld door de medicatiebeoordeling door apothekers uit het eigen risico van de patiënt te halen. Daarnaast moeten artsen en apothekers een reële vergoeding krijgen voor het verrichten van een medicatiebeoordeling.
STOPP- en START-criteria herzien
De STOPP- en START-criteria uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ zijn herzien. De belangrijke wijzigingen zijn de opname van 3 nieuwe STOPP-categorieën, waaronder trombocytenaggregatieremmers/antistolling, en de toevoeging van 3 START-categorieën, zoals geneesmiddelen voor het urogenitale systeem.
IGZ gaat per 1 juli handhaven op richtlijn medicatiebeoordeling
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat per 1 juli handhaven op naleving van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen. De IGZ gaat erop toezien dat huisarts en apotheker 20 medicatiebeoordelingen per apotheek uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017. Daarnaast zal de IGZ zorgverzekeraars, zorgverleners en VWS bijeenroepen om afspraken te maken over randvoorwaarden, zoals de vergoeding.
IGZ focust in Toezichtkader 2015 op medicatieveiligheid
De IGZ heeft haar Toezichtkader Rationele Farmacotherapie voor 2015 gepresenteerd. De focus in de 4 speerpunten van het toezichtkader ligt op medicatieveiligheid. Volgens de KNMP, LHV en NHG zijn niet alle speerpunten volledig uitvoerbaar voor huisartsen en apothekers. De beroepsorganisaties zijn hierover in gesprek met de IGZ.
Ouderenbond ANBO steunt oproep KNMP over medicatiebeoordeling
Algemene ouderenbond ANBO steunt in haar brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS de oproep die de KNMP eerder deed richting de Tweede Kamer over het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling.
KNMP en ouderen op de bres voor goed medicatiebeleid
Haal de medicatiebeoordeling en het eerste-uitgiftegesprek uit het verplichte eigen risico. Dat bepleit de KNMP samen met ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG in een brief aan de Tweede Kamer.
Slotafspraken Bestuurlijk Overleg Farmacie
De organisaties die zijn betrokken bij het Bestuurlijk Overleg Farmacie hebben belangrijke afspraken gemaakt over het investeren in de farmaceutische patiëntenzorg en de rol van apothekers als zorgverlener.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl