Verzameling nieuws geneesmiddelentekorten

Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’
Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.
Onderzoek naar beschikbaarheidsbijdrage dienstapotheken
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of het instellen van een beschikbaarheidsbijdrage bijdraagt aan een betaalbare farmaceutische Avond-Nacht-Zondag (ANZ)-zorg. De NZa doet dit in opdracht van minister Schippers van VWS. De minister wil met flankerende maatregelen een hoge prijs voor ANZ-zorg indammen. Dit schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.
Tekort aan 5 Quin-producten
Door productieproblemen zijn 5 plasma-geneesmiddelen van Sanquin Plasma Products (SPP) nu of in de komende tijd niet beschikbaar. Het gaat om de Quin-producten GammaQuin, HepBQuin, RheDQuin, TetaQuin en VariQuin.
Flink hogere boetes voor tekorten geneesmiddelen
De boete die farmaceutische bedrijven kunnen krijgen voor het veroorzaken van een geneesmiddeltekort wordt verhoogd van € 45.000 naar € 820.000. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer.
Onderzoek naar gevolgen overstap Thyrax Duotab
Instellingen PHARMO en NIVEL gaan onderzoek verrichten naar de gevolgen voor patiënten bij het overstappen van Thyrax Duotab op een ander schildkliermedicijn. Dit heeft de Schildklier Organisatie Nederland (SON) bekendgemaakt op haar website.
Tekort Theolair retard 250 mg
Er is een tekort aan Theolair retard tablet MGA 250 mg. Het tekort houdt verband met een vertraging in de productie van Meda Pharma. Naar verwachting is het product half mei 2016 weer leverbaar.
Meld geneesmiddeltekort altijd op KNMP Farmanco voor adequate monitoring
Meld een geneesmiddeltekort altijd op Farmanco.KNMP.nl. Hiertoe roept de KNMP apothekers, groothandels en leveranciers op. Alleen op die manier weet de KNMP welke geneesmiddelen onvoldoende beschikbaar zijn en kan ze actie ondernemen. Daarmee zijn de meldingen onontbeerlijk voor een adequate monitoring.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl