Verzameling nieuws diabetes

Subsidierondes open voor onderzoek medische hulpmiddelen
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg stelt twee nieuwe subsidierondes open voor doelmatigheidsonderzoek naar medische hulpmiddelen, zoals stoma en incontinentiemateriaal. Het gaat om ‘stimuleringssubsidie ronde 1’ en ‘open ronde 1’. Apothekers die gebruik willen maken van de stimuleringssubsidie kunnen tot en met 18 januari 2018 een voorstel indienen.
Zorginstituut: wisselen bloedglucosemeter zaak van hoofdbehandelaar en patiënt
De hoofdbehandelaar beoordeelt in samenspraak met de patiënt of het wisselen van een bloedglucosemeter gewenst is. Dit stelt de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in een begin augustus genomen besluit. Nadat er binnen de Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Diabetes geen overeenstemming was bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters bij gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant, kreeg het Zorginstituut de opdracht haar doorzettingsmacht te gebruiken.
Akkoord hulpmiddelenzorg, uitgezonderd substitutie bloedglucosemeters
Iedere patiënt krijgt het hulpmiddel dat het beste bij zijn persoonlijke situatie past. Naast de fysieke beperking moet ook rekening gehouden worden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Deze afspraak staat in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en is vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle hulpmiddelen. Er is geen overeenstemming bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters op economische gronden. Het Zorginstituut heeft nu de opdracht daarover te besluiten.
KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes
De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.
RIVM: documentatie bloedglucosemeters onvoldoende
De technische documentatie van fabrikanten van bloedglucosemeters is onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Bloedglucosemeters: de situatie op de Nederlandse markt’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit vormt geen aanleiding om de bloedglucosemeters van de markt te halen.
Dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit
Er is een dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit. Dit blijkt uit een bericht van leverancier Novo Nordisk B.V. van maandag 12 september.
NHG: stappenplan behandeling diabetes type 2 vooralsnog ongewijzigd
Het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 uit de NHG-Standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten in reactie op berichten in de media dat het risico op hypoglykemieën bij het gebruik van gliclazide even hoog is als bij andere sulfonylureumderivaten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl