Verzameling nieuws diabetes

RIVM: documentatie bloedglucosemeters onvoldoende
De technische documentatie van fabrikanten van bloedglucosemeters is onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Bloedglucosemeters: de situatie op de Nederlandse markt’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit vormt geen aanleiding om de bloedglucosemeters van de markt te halen.
Dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit
Er is een dreigend tekort aan GlucaGen® HypoKit. Dit blijkt uit een bericht van leverancier Novo Nordisk B.V. van maandag 12 september.
NHG: stappenplan behandeling diabetes type 2 vooralsnog ongewijzigd
Het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 uit de NHG-Standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten in reactie op berichten in de media dat het risico op hypoglykemieën bij het gebruik van gliclazide even hoog is als bij andere sulfonylureumderivaten.
Toolbox voor diabetes en ramadan geactualiseerd
De toolbox voor diabetes en ramadan van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Jan van Ooijenstichting is geactualiseerd. Apothekers kunnen met de vernieuwde toolbox het onderwerp bespreekbaar maken bij patiënten. De ramadan begint dit jaar rond 6 juni.
Apotheker spreekt over medicatiebeoordeling tijdens Nationale Diabetes Dag
Apotheker en epidemioloog Prem Adhien spreekt tijdens de Nationale Diabetes Dag (NDD) op vrijdag 18 maart 2016 over medicatiebeoordeling en de rol van de apotheker in een multidisciplinair zorgveld. Hij verzorgt een van de 30 sessies tijdens deze dag voor alle professionals die zich bezighouden met diabetes.
Patiënten geattendeerd op meting bloedsuikerwaarde met poster uit KNMP-toolkit
Met de poster ‘Laat hier uw bloedsuikerwaarde meten’ weten patiënten dat ze bij de apotheek terechtkunnen om hun bloedsuikerwaarde te laten meten. De poster is, net als andere materialen over diabetes, te vinden in de KNMP-toolkit Publieksinformatie. KNMP-leden kunnen de materialen uit de toolkit kosteloos bestellen.
Diabetesvereniging Nederland eist aanpassing preferentiebeleid Menzis
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zegt "zeer onaangenaam" verrast te zijn door het bericht van Zorgverzekeraar Menzis die heeft aangegeven voor 2016 - 2017 preferentiebeleid te zullen voeren op specifieke diabetesmedicatie. Het gaat om insuline glargine (Lantus), waarvan ook een biosimilar-variant bestaat; Abasaglar. DVN stelt dat het beleid van Menzis over biosimilars de kwaliteit van zorg negatief zal beïnvloeden en heeft in een brief aan de verzekeraar geëist dit preferentiebeleid aan te passen.
Zorginstituut Nederland inventariseert ervaringen met knelpunten diabeteszorg
Zorginstituut Nederland (ZiN) vraagt zorgprofessionals en patiënten via Pakketscan.nl hun ervaringen met verschillende knelpunten in de zorg voor diabetespatiënten te delen.
NDF Zorgstandaard diabetes is geactualiseerd
Er is een geactualiseerde versie van de NDF Zorgstandaard diabetes beschikbaar op de website zorgstandaarddiabetes.nl. Het document ‘Farmaceutische zorg’, opgesteld in samenwerking met de KNMP, maakt integraal onderdeel uit van deze versie.
Hulpmiddelen diabetes van Roche niet leverbaar
Diabetespatiënten met een insulinepomp van Accu-Chek kunnen mogelijk niet beschikken over verschillende producten. Dat meldt het bedrijf Roche Diabetes Care in Nederland.
Risico-informatie: meldingen diabetische ketoacidose bij SGLT-2-remmers
Er zijn meldingen van ketoacidose bij gebruik van de SGLT2-remmers met de werkzame stof canagliflozine, dapaglifozine en empaglifozine. Het gaat om de middelen Invokana, Vokana, Forxiga, Xigduo, Jardiance en Synjardy, die worden worden gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Dit hebben de firma’s AstraZeneca B.V., Boehringer Ingelheim B.V. en Janssen-Cilag B.V. gemeld in een brief die zij naar diverse zorgverleners verstuurden.
NDF: landelijk beleid bloedglucosemeting nodig
Er moet een nationaal kwaliteitsbeleid voor bloedglucosemeting komen. Dit stelt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), waarvan de KNMP lid is, in een statement. De NDF wil met stakeholders vastleggen hoe en wanneer diabetespatiënten andere meters krijgen. Hierbij moeten ook kwaliteitscriteria komen voor meters en teststrips en voor begeleidende zorg.
CBG raadt patiënten af zomaar te stoppen met saxagliptine
Patiënten moeten niet zomaar stoppen met het diabetesmiddel saxagliptine (Onglyza). Ongeruste patiënten kunnen naar hun huisarts. Dat adviseert het CBG na onrust over de veiligheid van het middel. Eerder bleek een verhoogd risico op ziekenhuisopnamen door hartfalen. Na analyse van de Amerikaanse FDA blijkt dat er nu ook een mogelijk verhoogde kans op sterfte is.
‘Informeer apotheker over insulinepomptherapie via patiëntendossier’
Het behandelteam moet bij insulinepomptherapie de apotheker hierover op de hoogte stellen. Alleen dan kan de apotheker medicatiebewaking en een medicatieoverdracht uitvoeren. Dat staat in de kwaliteitseisen van de NDF. Het behandelteam kan het patiëntendossier gebruiken om de informatie over te dragen.
IGZ: onderzoek afwijkingen meetresultaten glucosemeters
De IGZ pakt de signalen over afwijkende meetresultaten van glucosemeters ‘zeer serieus’ op en vroeg aan het RIVM een onderzoek te starten. Dit schrijft minister Schippers in een van haar antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Tunahan Kuzu over de inkoop van goedkopere bloedglucosemeters door verzekeraars.
Diabetes en Ramadan: informeer patiënten op tijd
Het is belangrijk dat apothekers op tijd een plan maken met diabetespatiënten die gaan vasten, omdat zij tijdens de ramadan meer gezondheidsrisico's lopen. De KNMP en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) bieden hiervoor ondersteunende materialen. De Ramadan begint in 2015 rond 18 juni.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl