Verzameling nieuws declaratiestandaard

KNMP: voorkom stapeling administratieve lasten door wet toetreding zorgaanbieders
De KNMP roept de Tweede Kamerleden op om te voorkomen dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zorgt voor een stapeling van administratieve lasten. Dat staat in een gezamenlijke brief van de KNMP met de LHV, KNMT, KNGF, InEen, LVVP en KNOV. Vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de nieuwe wet die de bestaande Wet toelating zorginstellingen (WTZi) moet vervangen.
Siilo-gebruik door apothekers fors gestegen
KNMP-leden wisselden in 2019 via de beveiligde messenger-app Siilo met elkaar en met andere zorgverleners gemiddeld 81.000 berichten uit. In 2018 werden er zo’n 54.000 berichten verzonden en ontvangen door apothekers; in 2017 waren dat er 17.000. Toen maakten 1500 KNMP-leden gebruik van de app, inmiddels is dat aantal gestegen naar bijna 3000 leden.
Recall Picato 150 en 500 mcg/g gel
LEO Pharma b.v. en de leveranciers van de parallelimportproducten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Picato 150 en 500 mcg/g gel met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. Alle verpakkingen die in omloop zijn moeten worden geretourneerd.
Geneesmiddelentekorten in 2019 verdubbeld
Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagenoeg verdubbeld. De tekorten liepen vorig jaar op naar 1492, tegenover 769 in 2018. Dit blijkt uit een inventarisatie door KNMP Farmanco. ‘Het zijn duidelijke cijfers’, stelt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP vast. ‘Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van.’
Ministerie van VWS: ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers
Het ministerie van VWS vraagt alle zorgorganisaties om aandacht voor een ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers: Citrix ADC en Citrix Gateway. Deze kwetsbaarheid kan gevolgen hebben voor zorgorganisaties die deze servers gebruiken. Door deze kwetsbaarheid in het Citrix-systeem kunnen hackers toegang krijgen tot het computersysteem van een organisatie.
Recall Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat MGA
Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat met gereguleerde afgifte (ZI-nummer 15077039) met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer CM0125. De charge is gedistribueerd in de periode van 26 november 2019 tot 6 januari 2020.
Wijzigingen Bijlage 2 Regeling zorgverzekering
De bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.
ZonMw-subsidieoproep Grote Trials Ronde 4
De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 3 maart 2020, om 14.00 uur. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies dat op hoog evidence-niveau uitsluitsel kan geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.
KNMP lanceert nieuwe video’s met neussprayinstructies op Apotheek.nl
De KNMP heeft op de publiekswebsite Apotheek.nl 2 nieuwe video’s met neussprayinstructies gelanceerd; een voor de reguliere corticosteroïd neusspray en voor de Avamys corticosteroïd neusspray. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch en moeten juist gebruik van neussprays onder patiënten bevorderen.
Grote studie naar antidepressivagebruik: apotheken gezocht voor patiëntinclusie
De studie naar Optimaal, gePERsonaliseerd Antidepressivagebruik (OPERA) zoekt apotheken die willen helpen met de inclusie van patiënten. Apothekers en apotheekteams worden gevraagd om patiënten met een depressie, die in de afgelopen 2 maanden gestart zijn met citalopram of sertraline, uit te nodigen voor het OPERA-onderzoek.
KNMP ondertekent Vuurwerkmanifest
De KNMP heeft het Vuurwerkmanifest ondertekend. Daarmee sluit de KNMP zich aan bij de oproep voor een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Ook apothekers zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van het letsel door consumentenvuurwerk.
Haaglanden MC start met vastleggen contra-indicatie bariatrische chirurgie
Het Haaglanden Medisch Centrum (MC) is als een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen gestart met het vastleggen van de contra-indicatie Bariatrische Chirurgie (BC). Apothekers in de regio kunnen hiervan een melding krijgen via het ziekenhuis of de patiënt.
Valpreventie centraal tijdens KNMP-regiobijeenkomsten
Het thema valpreventie staat dit jaar centraal tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten. De reeks bijeenkomsten is van 11 t/m 27 februari in de regio’s Dordrecht, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.
Ook in 2020 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit water’
De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes verlengd. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook in 2020 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.
Lareb: stijging aantal meldingen bijwerkingen na omzetting naar Amfexa
Het aantal meldingen van bijwerkingen is na de omzetting van dexamfetamine naar Amfexa gestegen. Dat meldt het Bijwerkingencentrum Lareb. In juli 2019 kondigde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan dat apothekers dexamfetamine alleen als apotheekbereiding mogen verstrekken als er geen geregistreerd alternatief is. Het overgrote deel van de bijwerkingen werd gemeld na de aankondiging van IGJ.
Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.
StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie
Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus. Voorheen was het maximum aantal punten 20. Verder blijven de voorwaarden voor StiPCO in 2020 ongewijzigd.
ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Bruins: partijen nog in gesprek over afhandeling recalls
Minister Bruins (VWS) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gesprekken over vergoedingssystematiek bij terugroepacties van geneesmiddelen nog gaande zijn.
Minister werkt met het veld aan toekomstvisie Wet BIG
Minister Bruins (VWS) werkt aan de toekomstvisie op de Wet BIG. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Om te komen tot de toekomstvisie stelt de minister een stuurgroep in. De KNMP wordt in deze stuurgroep vertegenwoordigd door de KNMG. Het doel van deze stuurgroep is om op basis van input uit themasessies en de klankbordgroep, waarin de KNMP zitting neemt, te sturen op de contouren van de toekomstvisie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl