Verzameling nieuws declaratiestandaard

Benaderd door Zorgklacht.nl? Verwijs naar de eigen klachtenregeling!
De KNMP ontvangt signalen dat de organisatie Zorgklacht apothekers benadert. Zorgklacht.nl is een commerciële organisatie en niet gelieerd aan de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheken. De KNMP adviseert apothekers om niet het gesprek met Zorgklacht.nl aan te gaan, maar te verwijzen naar de eigen klachtenregeling.
Online medicijnen voorschrijven na videoconsult blijft voorlopig mogelijk
Het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 januari 2022. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten.
Panelbijeenkomsten Visie Preventie
Preventie door de openbaar apotheker. Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren op dit gebied spelen en wat is daar voor nodig? Om de visie hierover te bepalen organiseert de KNMP 4 face-to-face panelbijeenkomsten in de periode van 28 september tot en met 14 oktober. Openbaar apothekers zijn van harte uitgenodigd te participeren.
Vereniging van Apothekers in Dienstverband sluit nieuwe cao af
De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft een akkoord bereikt met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) voor een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van de WZOA en de KNMP. Als cao-partij maakt de VAD zich sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.
IGJ benadert apotheken die geen gehoor geven aan FMD-onderzoek en -invoering
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadert deze week apotheekhoudenden die de Falsified Medicines Directive (FMD)-vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Apotheken zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Ook apotheekhoudenden die niet aan deze Europese verordening voldoen, kunnen een brief van de inspectie verwachten. Op basis van deze verordening moeten apotheken verpakkingen van geneesmiddelen op veiligheidskenmerken controleren. De inspectie neemt vervolgstappen (zoals bezoeken of bestuurlijke boetes) tegen apotheken die de vragenlijst van de inspectie niet invullen of niet voldoen aan deze Europese verordening.
Optima Farma: meldingen #WeSlikkenHetNietLanger tot 3 september mogelijk
Optima Farma roept apothekersassistenten op om tot 3 september melding te maken van praktijkproblemen in het kader van de actiecampagne #WeSlikkenHetNietLanger. Denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen. ‘Met deze meldingen brengen onze assistenten de beleidsmakers beter op de hoogte van zaken waartegen zij in de praktijk aanlopen’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Er moet natuurlijk geen kloof ontstaan tussen de theorie en de werkelijkheid’.
IGJ over FMD-onderzoek: ‘Meeste apotheken zijn goed op weg’
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat de meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op veiligheidskenmerken van geneesmiddelen. Dat concludeert de inspectie in een onderzoek op basis van een enquête onder alle apotheekhoudenden. Daaruit blijkt dat 94 procent is aangesloten op het controlesysteem. Apotheekhoudenden zijn verplicht sinds februari 2019 om verpakkingen te controleren op basis van de Europese verordening Falsified Medicines Directive (FMD). Voorts blijkt uit de enquête dat het percentage waarschuwingssignalen in de eerste helft van 2021 is gehalveerd naar 1 procent. De inspectie neemt contact op met apotheken die nog niet hebben gereageerd op de verplichte enquête.
Minister De Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over uitbreiding vaccinatierol
Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert de bewindspersoon op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Paternotte refereerde in zijn bijdrage aan een voorgestelde Friese pilot waarin openbare apothekers in de wijken hun hulp aanbieden bij een vervolg van de COVID-19-vaccinatie. Apothekers kunnen als laagdrempelige zorgverleners een positieve rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad, stelde het D66-Kamerlid.
Nictiz: Openbare consultatie geopend over richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens
Nictiz start een openbare consultatie over de onlangs geactualiseerde richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens. Dat meldt de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg op haar website. De richtlijn geeft een beschrijving van laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld. Daardoor kunnen apothekers en andere zorgverleners deze gegevens raadplegen en/of gebruiken om passende zorg te verlenen en de juiste geneesmiddelen en dosis te verstrekken. De KNMP ontvangt graag voor 14 september 2021 inbreng van apothekers om vervolgens een gezamenlijke reactie namens apothekers te leveren.
Europese Commissie vraagt Nederlandse apothekers naar ervaringen met buitenlandse recepten
De Europese Commissie (EC) onderzoekt ervaringen van Nederlandse apothekers bij het verwerken van recepten uit het buitenland. Daartoe zet de EC een online enquête uit. Aanleiding hiervoor is een mogelijke herziening van de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Aan apothekers wordt onder meer gevraagd hoeveel buitenlandse recepten, zoals van toeristen of van bewoners in de grensstreken, zij per maand ontvangen en tegen welke (mogelijke) belemmeringen zij aanlopen bij het verifiëren van buitenlandse recepten en verstrekken van geneesmiddelen. Het invullen van de enquête kan tot 4 oktober 2021.
Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding COVID-19-vaccinatierol
Apothekers in Friesland willen graag hun rol uitbreiden bij een mogelijke COVID-19-vervolgvaccininatie. Daartoe onderzoekt de Friese Apothekersorganisatie of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. De regionale apothekersorganisatie maakt dit plan tegenover NOS en Omrop Fryslân kenbaar. In een dergelijke pilot kunnen apothekers en -assistenten worden ingezet bij het toedienen van COVID-19-vaccins. Daarmee bieden deze Friese apotheken hulp aan om bij een mogelijke derde vaccinatieronde een grotere rol te spelen. ‘Naar aanleiding van de inzet van apothekers bij het gereedmaken van de COVID-19-vaccins is dit een voorstelbare vervolgstap’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Als de meest laagdrempelige zorgverleners, dichtbij in de wijk, kunnen we bijdragen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 verder te verhogen. Deze mogelijke pilot in Friesland volgen we op de voet.'
ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar voor ‘Proeftuinen Therapietrouw’
ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De organisatie geeft in ‘STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2’ subsidie aan maximaal vier proeftuinen die laagdrempelige therapietrouwinterventies op lokaal niveau in de praktijk willen implementeren.
Compensatieregeling VWS voor inname verlopen jodiumtabletten via apotheken
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een compensatieregeling aan voor de inname en het afvoeren van verlopen jodiumtabletten in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Twente. Apothekers die deze jodiumtabletten middels het reguliere afvoerproces van geneesmiddelen verwerken, kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling. Deze regeling betreft een vergoedingsprijs van € 0,20 (excl. 21% btw) per ingeleverde strip jodiumtabletten.
CBG, IGJ en NOG: Wereldwijd kritisch tekort aan Visudyne
Van Visudyne (verteporfine 15 mg poeder, intraveneus als infusie), een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogziekten is een kritisch tekort. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de (oog)artsen verenigd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in een gezamenlijk bericht op hun websites.
Gratis bestellen: folder en poster met geneesmiddeladvies voor reizende medicijngebruikers
Heel Nederland heeft zomervakantie; een uitgelezen moment voor apothekers en hun teams om patiënten gericht geneesmiddelenadvies te geven. De folder en poster die de KNMP ontwikkelde en gratis beschikbaar stelt voor leden, kunnen hierin ondersteunen. Zo gaan patiënten zonder zorgen op vakantie.
Enthousiaste apothekers nemen medicijnvideo’s op bij de KNMP
20 enthousiaste apothekers uit het hele land reisden de afgelopen weken af naar de KNMP in Den Haag, om daar de eerste 60 medicijnvideo’s voor op Apotheek.nl op te nemen. Deze video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op de publiekswebsite, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand. In totaal gaat het om maar liefst 180 video’s.
Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak in televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’
Openbaar apotheker Evelyn Schuil-Vlassak laat in een aflevering van het televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’ de 12-jarige Roella kennismaken met het apothekersvak. De aflevering is op zaterdag 31 juli om 11.00 uur te zien op RTL 4 en wordt zondag 1 augustus om 09.00 uur herhaald. De uitzending draagt bij aan de bekendheid van het apothekersvak onder jonge kinderen en hun ouders.
Recall Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml
Tramedico B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml tube 0,5 ml met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.
Communicatietraining geneesmiddelwisseling voor apotheekteam
Het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER houden op 22 en 23 september een communicatietraining over geneesmiddelwisseling voor apothekers en -assistenten. Wisselingen met geneesmiddelen door preferentiebeleid en leveringsproblemen leiden in apotheken regelmatig tot lastige gesprekken aan de balie. De training is onderdeel van een onderzoek van het Nivel en helpt mee aan het verbeteren van het verloop van deze gesprekken.
Regeling verstrekking zelftesten voor mensen in thuisisolatie
Apothekers kunnen vanaf woensdag 28 juli 2021 zelftesten verstrekken voor mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’. Deze regeling is een aanvulling op de bestaande regeling voor de verstrekking van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl